/

Vår arbetsplats


Katrineholms kommun växer och söker hela tiden efter nya medarbetare som vill göra skillnad. Som anställd i kommunen bidrar du till utvecklingen av vår välfärd. Vi har Sveriges viktigaste jobb!

Fakta om Katrineholms kommun som arbetsgivare

 • Katrineholms kommun är en av de 10 största arbetsgivarna i Sörmland.
 • Vi har mer än 100 olika yrken och 3000 anställda.
 • Alla som börjar hos oss erbjuds heltidsanställning.

Heltid som norm

Alla som börjar arbeta hos oss erbjuds heltidsanställning. Heltid som norm innebär att alla medarbetare ska ha ett anställningsavtal med sysselsättningsgrad på 100 procent. Den medarbetare som vill kan dock välja att arbeta en lägre sysselsättningsgrad. Beslutet om Heltid som norm är en satsning på en jämställd arbetsplats där alla ska kunna leva på sin lön.

Personalpolitiskt program

Katrineholms kommun har ett personalpolitiskt program som ligger till grund för allt som rör personalpolitik inom kommunen. Programmet är ett övergripande dokument och gäller för kommunens alla arbetsplatser. Syftet med programmet är att fördjupa och förtydliga kommunens arbetsgivarpolitik, ge en långsiktig inriktning och tydliggöra strategier för att nå den.

I programmet lyfts sex områden fram som är viktiga för att framgångsrikt kunna driva verksamheten:

 • Värdegrund
 • Medarbetarskap & Ledarskap
 • Kompetensförsörjning & Kompetensutveckling
 • Hållbart arbetsliv & Arbetsmiljö
 • Jämställdhet & Mångfald
 • Lön & Förmåner

Läs mer i Personalpolitiskt program under fliken Personal och arbetsmiljö

Värdegrund

I Katrineholms kommun utgår personalarbetet från vårt Personalpolitiska program där ledordet RÖTT står för:

Respekt - Visa omtanke, ödmjukhet och lyhördhet i alla dina möten med andra
människor. Varje människa är unik. Ha respekt för varandras olikheter och behov.

Öppenhet - Ta tillvara varandras kompetens och initiativkraft. Dela med dig av
information och kunskap till andra, vare sig du är ledare eller medarbetare. Vi lyfter och hjälper varandra

Tydlighet - Ha en respektfull och öppen kommunikation med varandra. Ge tydlig, ärlig
och vänlig återkoppling.

Tillit - Erfarenhet, kunskap och engagemang är värdefulla resurser som ska tillvaratas
på bästa möjliga sätt. Vi litar till varandras omdöme och förmåga. Tillsammans ger vi
utrymme för kreativitet och initiativförmåga och välkomnar nya arbetssätt.

Kompetensutveckling

För oss är kompetensutveckling en viktig fråga. Kompetensutveckling omfattar inte bara traditionell personalutveckling utan också lärande av annat slag både i arbetet och på fritid. Varje år har du och din chef ett medarbetarsamtal som utmynnar i en utvecklingsplan för nästkommande år.

Flexibilitet

I vår organisation har vi en flexibel syn på arbetstidens förläggning. Vi tycker att det är viktigt att kunna förena arbete och föräldraskap.

Uppföljning

Vartannat år följer vi upp arbetsmiljön genom enkäter till all personal.

Samverkansavtal

Avtalet ska tillvarata de anställdas kunskap och kompetens och skapa god arbetsmiljö där delaktighet och inflytande sker genom effektiva samverkansformer. Avtalet förutsätter en fortlöpande dialog mellan arbetsgivaren och de anställda och deras fackliga företrädare.

Var med och påverka

Vi ger dig stora möjligheter att påverka din arbetssituation genom de möjligheter vårt samverkansavtal ger dig. Du har möjlighet att vara med och påverka på:

 • individnivå
 • på arbetsplatsträffar
 • i samverkansgrupper.

I Katrineholms kommun vill vi erbjuda dig som medarbetare utvecklande arbetsuppgifter och goda arbetsvillkor, men även olika anställningsförmåner för att du som arbetar hos oss ska trivas och må bra.

Friskvårdsbidrag

Katrineholms kommun erbjuder sina medarbetare ett friskvårdsbidrag på 1500 kronor per år som kan nyttjas enligt Skatteverkets regler. Bidraget omfattar samtliga tillsvidareanställda samt visstidsanställda där anställningen sträcker sig över ett år.

Kollektivavtal

Som medarbetare i en kommun har du ett av Sveriges viktigaste jobb. Du får också en arbetsgivare som har bra kollektivavtal! Ett kollektivavtal påverkar bland annat din lön, semester, pension och mycket mer. Kollektivavtalen ger dig en rad betydelsefulla förmåner, så att du kan ha det bra både på och utanför jobbet.

I den här broschyren har SKR samlat några av de viktigaste förmånerna. Länk till annan webbplats. Broschyren riktar sig till dig som har fått, provar på eller är intresserad av att jobba i en kommun eller region.

Hälsoutvecklare

På HR-enheten finns en hälsoutvecklare anställd som arbetar aktivt med hälsofrämjande aktiviteter. Hälsoutvecklaren arbetar med speciella insatser för olika arbetsgrupper, samt ordnar aktiviteter och utbildningar som är öppna för alla medarbetare.

Hälsoinspiratörer

På varje förvaltning finns det hälsoinspiratörer som är hälsoutvecklarens förlängda arm ut i verksamheterna. Deras uppgift är att inspirera och motivera sina kollegor till olika aktiviteter för att öka trivsel och arbetsglädje på sina respektive arbetsplatser.

Personalföreningen Lustgården

”Lustgården” är kommunens aktiva och engagerade personalförening som jobbar hälsofrämjande. De vill också verka för att främja och stärka en ”vi”-känsla bland kommunens medarbetare och anordnar flera olika arrangemang, kurser och resor som du kan följa med på till förmånliga priser. Genom föreningen erbjuds du också bra rabatter i lokala butiker, på träning, friskvård och mycket annat. Det kostar inget att bli medlem.

Heltid som norm

Katrineholms kommun erbjuder samtliga tillsvidareanställda och de som är visstidsanställda längre än tre månader en heltidstjänst. ”Heltid som norm” innebär att alla medarbetare ska ha ett anställningsavtal med en sysselsättningsgrad på 100 procent, dock med möjlighet att välja lägre sysselsättningsgrad.

Flexibel arbetstid

I många av våra verksamheter har du flexibel arbetstid som underlättar kombinationen mellan arbetsliv, familjeliv och fritid. I de verksamheter där schemaläggning krävs ska detta göras i samverkan med medarbetaren.

Semester och semesterväxling

Vi erbjuder förskottssemester till våra anställda. Du har totalt 25 semesterdagar per år. När du fyller 40 får du 31 semesterdagar och vid 50 fyllda är du uppe i 32 stycken. Som medarbetare i Katrineholms kommun har du i vissa fall möjlighet att växla in innevarande års semesterdagarstillägg mot extra ledighet. Detta görs i så fall efter överenskommelse med din chef.

Stipendium för utbildning på fritiden

Att anställda vill utbilda och utveckla sig i och utanför arbetet ser vi som positivt. Anställda som utbildar sig på fritiden kan få ersättning för utbildningskostnader i form av ett stipendium. Stipendium beviljas om utbildningen bedöms som värdefull för egna förvaltningen eller kommunen och ges i form av ett bidrag. En förutsättning är att den sökande är tillsvidareanställd inom Katrineholms kommun.

Förmånsdator och förmånscykel

Som tillsvidareanställd kan du förmånligt hyra en cykel eller dator eller både och. Såväl cyklarna som datorerna finns i flera olika modeller. Du hyr dem under tre år genom bruttolöneavdrag. Vill du lösa ut datorn och/eller cykeln efter de tre åren så har du möjlighet att göra det.

Avtalsförsäkring

Genom AFA försäkring är medarbetare i Katrineholms kommun försäkrade vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall.

Tillägg till föräldraförsäkring

Om du har varit sammanhängande anställd under minst 365 kalenderdagar innan du går på betald föräldraledighet får du ett tillägg som motsvarar 10 % av lönebortfallet under högst 150 kalenderdagar. Tillägget baseras på den lön som du hade den första kalenderdagen av din föräldraledighet.

Pension

Som anställd hos oss har du ett grundskydd bland annat i form av ålderspension och efterlevnadspension. Du bestämmer själv hur en viss del av pensionen ska förvaltas.

Erbjudande om gruppförsäkring

Katrineholms kommun erbjuder i samarbete med Skandia en förmånlig gruppförsäkring till alla tillsvidareanställda inom kommunen

Communis - för anställda

Katrineholms kommuns intranät heter Communis Länk till annan webbplats.. Du som är anställd kan logga in via länken i sidfoten med dina vanliga inloggningsuppgifter.

Kontakt

Personalavdelningen

Telefon: 0150-570 00