Frans, Emma, 1981-

Larmrapporten / Larmrapporten : att skilja vetenskap från trams Emma Frans. - Första upplagan - 163 sidor illustrationer 22 cm - 22 cm

Inledning -- Vad är kunskap? -- Vad är vetenskap? -- Den irrationella människan -- Den rationella människan -- Att vara källkritisk -- Samla rätt information -- Att utvärdera information -- Att förstå statisktik -- Att ändra någons uppfattning -- Slutord - framtidsspaning -- Checklista

9789188123930


Källkritik
Kritiskt tänkande
Vetenskap--metodik
Research
Reading
Information Literacy
Critical Thinking160