Nordlund, Jan-Erik

Television och socialisation : om televisionens betydelse för vår verklighetsuppfattning / Jan-Erik Nordlund - Lund Studentlitteratur 1996 - 170 s.


97006004

9144001436

Utvecklingspsykologi Ungdomspsykologi Psykologi Barnpsykologi Sociologi Socialpsykologi Sociala relationer Samhällsvetenskap Grupper Television TV Massmedia