Eriksson, Lars Torsten 1944-

Kritiskt tänkande : utan tvivel är man inte riktigt klok / Lars Torsten Eriksson och Jens Hultman - 2. uppl - Stockholm Liber 2014 - 211 s. ill. 21 cm

Introduktion -- Det kritiska perspektivet -- Problematisering -- Teori- och modellkritik -- Metodkritik -- Data- och källkritik -- Kritisk analys av resultat och slutsatser -- Kritiskt tänkande mot bättre vetande -- Okritiskt tänkande

9789147114382


Science--methods
Peer Review, Research
Thinking
Kritiskt tänkande
Forskningsmetodik
Källkritik
research
methods

153.4