Nyheter från Katrineholms bibliotek https://bibliotek.katrineholm.se/cgi-bin/koha/opac-main.pl Välkommen till Katrineholms bibliotek <p>V&auml;lkommen till Katrineholms bibliotekskatalog! H&auml;r kan du s&ouml;ka b&ouml;cker, filmer, musik med mera.</p> <p>Du kan ocks&aring; logga in f&ouml;r att l&aring;na om, reservera medier, l&auml;sa PressReader och g&ouml;ra ink&ouml;psf&ouml;rslag. <em></em></p> <p>ViIl du g&ouml;ra ett fj&auml;rrl&aring;n?<a href="https://katrineholm.se/Kultur-och-fritid-/Bibliotek/Lana/Fjarrlan/" target="_blank"><em> </em>L&auml;s om hur du g&ouml;r ett fj&auml;rrl&aring;n p&aring; v&aring;ra informationssidor.</a></p> <p>Kom ih&aring;g att ditt biblioteks-ID har &auml;ndrats i det nya bibliotekssystemet. Du kan se ditt ID i reservationsmeddelandet som du f&aring;r skickat till dig. Du kan ocks&aring; ringa till oss och fr&aring;ga (0150-57630).</p> https://bibliotek.katrineholm.se/cgi-bin/koha/opac-main.pl#newsitem4 MerÖppet klockan 6–22 <p>Nu kan du anv&auml;nda Kulturhuset &Auml;ngeln utanf&ouml;r v&aring;ra bemannade &ouml;ppettider, varje dag klockan 6<span class="st">&ndash;</span>22.&nbsp;Vi kallar det Mer&Ouml;ppet.&nbsp;Under Mer&Ouml;ppet &auml;r lokalerna obemannade.&nbsp;</p> <p>F&ouml;r att kunna anv&auml;nda Mer&Ouml;ppet beh&ouml;ver du ha fyllt 18 &aring;r, registrera dig, godk&auml;nna ett avtal och h&auml;mta ut en nyckelbricka.</p> <p>&Auml;r du intresserad av Mer&Ouml;ppet? <a href="https://katrineholm.se/Kultur-och-fritid-/Bibliotek/Biblioteket-erbjuder/MerOppet/" target="_blank">H&auml;r hittar du mer information om hur du ska g&ouml;ra f&ouml;r att kunna anv&auml;nda Mer&Ouml;ppet.</a></p> https://bibliotek.katrineholm.se/cgi-bin/koha/opac-main.pl#newsitem7