Bekräfta villkor

För att kunna lägga upp evenemang i evenemangskalendern måste du registrera dig och godkänna följande villkor:

  • Katrineholms kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, mejl och bokningshistorik. Det behöver vi för att kunna skicka information via mejl. Du lämnar själv dina personuppgifter vid registrering av användarkonto.
  • Dina uppgifter kommer att sparas så länge du väljer att vara registrerad hos oss.
  • De personuppgifter vi behandlar om dig delas med +Katrineholm .
  • Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på kommunikation@katrineholm.se
  • Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen.

Bekräfta att du läst igenom villkoren