16 mars 2024 - 17 maj 2024
kl. 09.00 - 18.00
Kulturhuset Ängeln

Anders Sunna - Vi skriker inte i skogen

Konstnären Anders Sunna (f. 1985) kommer från en skogsrenskötande familj i Kieksiäisvaara, Sápmi (Norrbotten). I sin praktik utforskar Sunna olika format och uttryck som verktyg för politisk aktivism och satir. Hans verk förmedlar berättelser om förtryck och våld mot det samiska folket. Mer specifikt skildrar de Sunnas egen historia och familjens femtioåriga kamp för att skydda och försvara renskötseln och sina förfäders kultur och levnadssätt. Konstnärens målningar, graffiti, skulpturer och installationer vittnar om statligt makt- och maktmissbruk, kolonisering av mark, exploatering av naturresurser, tvångsförflyttning och förtryck.

 

Katrineholms konsthall följer Kulturhuset Ängelns öppettider:
Måndag–fredag klockan 9–18
Lördag klockan 10–16

Information

Biljettinformation

Gratis

Tillgänglighet

Rullstol / Rullator Barnvagn