/

Resursskolan

Resursskolan vänder sig till elever från grundskolans årskurs 7 i omfattande behov av särskilt stöd. Undervisningen sker i små grupper med hög personaltäthet och utgår från elevens individuella behov och förmåga.

Resursskolans vision

Vår vision är att alla elever ska få bästa möjliga undervisning, stöd och hjälp utifrån sina behov samt rustas för framtiden. Mottot för skolan är ”Elevens röst i centrum”.

Skolans grupper präglas av småskalighet, värme och omtanke samt gott samarbete och samverkan med vårdnadshavare och andra berörda.

Resursskolans organisation

Organisation för Resursskolan

Kontakta Resursskolan

Rektor

Fredrik Malmer
Telefon: 070-533 18 73
Mejl: fredrik.malmer@katrineholm.se

Biträdande rektor

Monica Holen
Telefon: 0150-568 99
Mejl: Monika.Holen@katrineholm.se