Ämnen, planering och poäng

Hur funkar det att läsa på gymnasiet? Hur räknas ämnen och poäng i de olika programmen, och hur räknar man in gymnasiearbete och individuellt val? Det går vi igenom här.

Studie- och yrkesvägledning

Känns det krångligt med ämnen, poäng, behörighet och annat, hör av dig till våra studie- och yrkesvägledare så hjälper de dig att reda ut vad som gäller!

Högskoleförberedande program och yrkesprogram

I gymnasiet finns program med två huvudinriktningar - högskoleförberedande program, och yrkesprogram. Högskoleförberedande program ger en god grund för att studera vidare efter gymnasiet. Yrkesprogram förbereder dig för ett yrkesliv. Från höstterminen 2023 ingår i alla yrkesprogram de kurser som krävs för att nå grundläggande behörighet till högskola. Du som inte är intresserad av vidare studier kan välja bort de kurserna.

Målet med att gå på gymnasiet är att du ska få en gymnasieexamen. Går du ett högskoleförberedande program får du en högskoleförberedande examen. Går du ett yrkesprogram får du en yrkesexamen.

Behörighet

För att vara behörig till de högskoleförberedande programmen krävs lägst godkänt betyg (E) i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik samt lägst godkänt betyg i ytterligare nio ämnen, det vill säga tolv ämnen totalt.

För Ekonomiprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet måste fyra av de nio godkända ämnena vara geografi, historia, samhällsvetenskap och religion. För Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet ska tre av nio godkända ämnen vara biologi, fysik och kemi. För Estetiska programmet krävs godkänt i nio valfria ämnen, plus godkänt i svenska, engelska och matematik.

För att vara behörig till yrkesprogrammen krävs lägst godkänt betyg (E) i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik samt lägst godkänt (E) betyg i fem valfria ämnen.

Program som har fler sökande än platser använder ditt meritvärde som urval. De som har högst meritvärden kommer in.

Tips!Skolverkets hemsida Länk till annan webbplats. kan du räkna ut ditt meritvärde. På Katrineholms gymnasiesida kan du hitta antagningsstatistik från tidigare år.

Tips nummer två! På Skolverkets hemsida kan du använda Behörighetsvisaren Länk till annan webbplats. för att jämföra olika gymnasieprogram och vilken behörighet de ger till vidare studier.

Ämnen och poäng

Från och med 2025 får elever i gymnasiet ämnesbetyg i stället för kursbetyg. Det är en del av ämnesbetygsreformen - Gy25 Länk till annan webbplats..

Varje ämne delas in i olika nivåer. Eleverna får betyg efter varje nivå, men det är det sista godkända betyget som gäller när eleven är klar med ämnet. Betyget kommer visa vad eleven kan i slutet av sina gymnasiestudier.

 

Varför Gy25?

För dig som elev innebär det att du får mer tid att verkligen fördjupa dig i ett ämne innan du betygsätts. Det ger dig chansen att förstå ämnet bättre och fördjupa dig i det innan det är dags för det slutliga betyget.

För lärarna är det här bra för att de kan planera sin undervisning på ett bättre sätt. De kan tänka mer långsiktigt och se till att du verkligen förstår ämnet ordentligt innan du som elev bedöms.

För samhället betyder det att när du får ett betyg i ett ämne, så kommer det verkligen att spegla vad du kan när du är klar med dina studier. Det är bra för alla att veta att betygen är rättvisa och visar vad du faktiskt kan.

Vilka berörs?

Om du börjar som elev i gymnasieskolan eller anpassade gymnasieskolan höstterminen 2025, kommer du få betyg enligt det nya ämnesbetygssystemet. Om du började gymnasiet tidigare än så kommer du läsa klart enligt det gamla systemet med kursbetyg.

Meritvärde

Ditt gymnasieval kan påverka dina möjligheter att komma in på en
eftergymnasial utbildning. Meritvärdet är en central del i urvalsprocessen till högre utbildning och används för att rangordna sökande baserat på deras gymnasiebetyg.

När det gäller urval till studier på svenska högskolor och universitet kommer det att finnas vissa förändringar med införandet av Gy25. En stor skillnad är att eleverna kommer att ha betydligt färre betyg i sina examensbevis. Istället för att betygen bedöms i förhållande till en kurs, kommer de nu att bedömas i förhållande till antalet poäng i ett ämne.

Vad gäller meritpoängen, även kända som extrapoäng, planeras det inte att göras några förändringar på grund av Gy25-reformen. Det innebär att systemet för att tilldela meritpoäng för olika prestationer kommer att fortsätta som tidigare.

Anpassad gymnasieskola

För dig som ska gå anpassad gymnasieskola gäller en annan ämnesplan. De nationella programmen på anpassad gymnasieskola är på fyra år. Läs mer om anpassad gymnasieskola här.