Kurser, kursplanering och poäng

Hur funkar det att läsa på gymnasiet? Hur räknas ämnen och poäng i de olika programmen, och hur räknar man in gymnasiearbete och individuellt val? Det går vi igenom här.

Studie- och yrkesvägledning

Känns det krångligt med poäng, kurser och annat, hör av dig till våra studie- och yrkesvägledare så hjälper de dig bena ut vad som gäller!

Högskoleförberedande program och yrkesprogram

I gymnasiet finns program med två huvudinriktningar - högskoleförberedande program, och yrkesprogram. Högskoleförberedande program ger en god grund för att studera vidare efter gymnasiet. Yrkesprogram förbereder dig för ett yrkesliv. Från höstterminen 2023 ingår i alla yrkesprogram de kurser som krävs för att nå grundläggande behörighet till högskola. Elever som inte har intresse av vidare studier kan välja bort de kurserna.

Målet med att gå på gymnasiet är att du ska få en gymnasieexamen. Går du ett högskoleförberedande program får du en högskoleförberedande examen. Går du ett yrkesprogram får du en yrkesexamen.

Behörighet

För att vara behörig till de högskoleförberedande programmen krävs lägst godkänt betyg (E) i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik samt lägst godkänt betyg i ytterligare nio ämnen, det vill säga tolv ämnen totalt.

För Ekonomiprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet måste fyra av de nio godkända ämnena vara geografi, historia, samhällsvetenskap och religion. För Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet ska tre av nio godkända ämnen vara biologi, fysik och kemi. För Estetiska programmet krävs godkänt i nio valfria ämnen, plus godkänt i svenska, engelska och matematik.

För att vara behörig till yrkesprogrammen krävs lägst godkänt betyg (E) i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik samt lägst godkänt (E) betyg i fem valfria ämnen.


Kurser och poäng

I gymnasiet läser du kurser. Du får ett betyg efter varje kurs. Hur stor en kurs är anges av kursens poäng. Vanligast är att en kurs är värd 100 poäng eller 50 poäng.

Ett nationellt gymnasieprogram består av kurser som sammanlagt blir 2500 poäng. Från och med 1 juli 2025 ska gymnasiet istället ge ämnesbetyg. Det kan du läsa mer om på Skolverkets sida. Länk till annan webbplats.

Meritvärde

Ditt gymnasieval kan påverka dina möjligheter att komma in på en
eftergymnasial utbildning. Det finns också bonuspoäng att hämta. ”Rätt vald” gymnasiekurs kan ge meritpoäng som sedan förbättrar möjligheterna i antagningen till ett universitet.

Tips! Använd Skolverkets behörighetsvisare Länk till annan webbplats. för att se vilka utbildningar du blir behörig till efter de högskoleförberedande gymnasieprogrammen.

Kursplan för högskoleförberedande program

Gymnasiegemensamma ämnen

1100-1250 poäng

Karaktärsämnen

950-1100 poäng

Gymnasiearbete

100 poäng

Individuellt val

200 poäng


Totalt: 2500 poäng

Gymnasiegemensamma ämnen

  • Gemensamma för alla program
  • Elever i högskoleförberedande program läser fler kurser i de här ämnena och får grundläggande behörighet till högskolan.
  • Antalet kurser i de olika ämnena beror på vilket program du väljer.

Karaktärsämnen

  • Olika för varje program och ger programmet sin karaktär.
  • Det finns programgemensamma kurser, inriktningsgemensamma kurser och programfördjupningar.

Gymnasiearbete

Alla elever i gymnasiet gör en större självständigt arbetsuppgift som heter gymnasiearbete. Uppgiften ska ha med din utbildnings karaktärsämnen att göra. Du måste ha gjort ett godkänt gymnasiearbete för att få din gymnasieexamen.

Individuellt val

Du får själv bestämma vilka kurser du vill läsa av de kurser som skolan erbjuder som individuellt val.


Kursplan för yrkesprogram

Gymnasiegemensamma ämnen

900 poäng

Yrkesinriktade karaktärsämnen

1500- 1600 poäng

Gymnasiearbete

100 poäng

Individuellt val

200 poäng


Totalt: 2500 poäng

Från och med hösten 2023 innehåller alla yrkesprogram som krävs för att nå grundläggande högskolebehörighet. Som elev har du rätt att välja bort delar av det som krävs för den grundläggande behörigheten. Detta gäller även för lärlingsutbildningar.Det kan du läsa mer om på Skolverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Gymnasiegemensamma ämnen

  • Gemensamma för alla program
  • Elever i yrkesförberedande program läser färre kurser i de här ämnena

Karaktärsämnen

  • Olika för varje program och ger programmet sin karaktär.
  • Det finns programgemensamma kurser, inriktningsgemensamma kurser och programfördjupningar.

Gymnasiearbete

Alla elever i gymnasiet gör en större självständigt arbetsuppgift som heter gymnasiearbete. Uppgiften ska ha med din utbildnings karaktärsämnen att göra. Du måste ha gjort ett godkänt gymnasiearbete för att få din gymnasieexamen.

Individuellt val

Du får själv bestämma vilka kurser du vill läsa av de kurser som skolan erbjuder som individuellt val.

Anpassad gymnasieskola

För dig som ska gå anpassad gymnasieskola gäller en annan kursplan. De nationella programmen på anpassad gymnasieskola är på fyra år. Läs mer om anpassad gymnasieskola här.