El- & energiprogrammet

För dig som vill arbeta med elinstallationer och system för automatiserad produktion. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan.

Elev på El- & energiprogrammet tittar in i kameran och ler
Foto: Hanna Maxstad.

Du lär dig om installationsarbete av el, larm-, säkerhets- och övervakningssystem, automatiserade system för industrin, som robotar, samt en del programmering, pneumatik,
datorteknik och energiteknik.

Jag valde programmet för att jag gillar blandningen av både praktiskt och teoretiskt arbete. Och det funkar perfekt", säger Pontus, elev på el- och energiprogrammets inriktning elteknik.

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor. Det är ett viktigt inslag i utbildningen och ger dig erfarenheter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Elev på elprogrammet.

Till årskurs 2 väljer du en av följande inriktningar.

Elteknik

Inriktningen ger kunskaper i att yrkesmässigt installera, programmera, felsöka och sköta servicen på elektrisk utrustning. Utbildningen kan leda till yrken som installationselektriker, serviceelektriker och larminstallatör. Efter utbildningen gör man en lärlingstid på 1600 timmar på ett företag, innan man får ett certifikat som styrker godkänd grundutbildning och lärlingstid.

Här kan du läsa programmets timplan. Pdf, 62.6 kB. Timplanen är preliminär och kan ändras.

Larm och säkerhet

På inriktningen dator- och kommunikationsteknik läser du mot en yrkesutgång som larm- och säkerhetstekniker. Du får lära dig om olika typer av larmsystem men även läsa programmering. Inriktningen är skapad tillsammans med branschen.

Här kan du läsa programmets timplan. Pdf, 66.2 kB. Timplanen är preliminär och kan ändras.

Automation - lärlingsutbildning

Inriktningen ger kunskaper om programmering av styrsystem och robotar. Här ingår grundläggande elkunskap, styr- och reglerteknik, programmering av system som exempelvis hissar, trafikljus samt maskiner och utrustning inom industrin. Utbildningen kan leda till yrken som automationstekniker, processtekniker, industrielektriker och mekatroniker. Automation är en lärlingutbildning, här kan du läsa mer om det.

Här kan du läsa programmets timplan. Pdf, 66 kB. Timplanen är preliminär och kan ändras.

Gymnasiegemensamma kurser: Engelska 5, Historia 1a1, Idrott och hälsa 1, Matematik 1a, Naturkunskap 1a1, Religionskunskap 1, Samhällskunskap 1a1, Svenska/Svenska som andraspråk 1.

Programgemensamma kurser: Datorteknik 1a, Elektromekanik, Energiteknik 1, Mekatronik 1.

1200 poäng inriktnings- och programfördjupningskurser tillkommer.

Teknikcollege

Teknikcollege

El- och energiprogrammet är certifierat av Teknikcollege.

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar.

Genom ett nära samarbete med regionens företag utformas innehållet i utbildningar så att det passar industrins framtida behov.

Teknikcollegecertifierade utbildningar har granskats och kvalitetssäkrats utifrån tio kriterier som teknik- och industriföretag tagit fram.

Programblad

Våra programblad är praktiska A4 som du själv kan ladda ner till din dator eller skriva ut om du vill. De innehåller kortfattad information om programmet.

Programblad El- och energiprogrammet Pdf, 538.5 kB.

Studie- och yrkesvägledning

Eva-Marie Eriksson
Telefon: 0150-574 44
Mejl: eva-marie.eriksson@katrineholm.se