El- & energiprogrammet

På El- och energiprogrammet lär du dig installationsarbete av el, larm-, säkerhet- och övervakningssystem. Du lär dig också om automatiserade system för industrin som exempelvis robotar. Du blandar teoretiskt och praktiskt arbete och jobbar ofta självständigt i mindre grupper.

Programbild EE

Foto: Hanna Maxstad

Tre inriktningar

Under ditt första år får du prova på olika material och arbetsmetoder inför inriktningsvalet till årskurs 2. Det finns tre olika inriktningar att välja på.

  • Automation
  • Elteknik 
  • Larm och säkerhet - från 2021

Ger dig kunskaper om programmering av styrsystem och robotar. Här ingår även grundläggande elkunskap och programmering av system som exemplvis hissar, trafikljus samt maskiner och utrustning inom industrin.

Inriktningen kan leda till jobb som till exempel automationstekniker eller mekatroniker.

Ger dig kunskaper i att yrkesmässigt installera, programmera, felsöka och sköta servicen på elektrisk utrustning. Inriktningen kan leda till jobb till exempel som serviceelektriker eller larminstallatör.

KTC arbetar tillsammans med branschen för att ta fram en inriktning inom larm och säkerhet. Målet är att elever som startar sin utbildning läsåret 2021/2022 ska ha möjlighet att välja den nya yrkesutgången. Utbildningen kan leda till yrken inom larm. och säkerhetsteknik.

Teknikcollege

Teknikcollege

El- och energiprogrammet är certifierat av Teknikcollege.

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar.

Genom ett nära samarbete med regionens företag utformas innehållet i utbildningar så att det passar industrins framtida behov.

Teknikcollegecertifierade utbildningar har granskats och kvalitetssäkrats utifrån tio kriterier som teknik- och industriföretag tagit fram.

Yrkesprogram

El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom vald inriktning.

Studie- och yrkesvägledning

Thereze Jacobsson Siverskog
Telefon: 0150-578 98
Mejl: thereze.j.siverskog@katrineholm.se

För att ett program eller en inriktning ska starta krävs det att tillräckligt många har sökt till programmet eller inriktningen.