Vård- & omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet är för dig som vill arbeta med människor och hjälpa dem till en bättre hälsa och vardag.

Programbild VO

Foto: Hanna Maxstad

Tre yrkesutgångar

Under ditt första år får du prova på de olika områdena inom utbildningen inför valet av yrkesutgång till årskurs 2. Det finns tre olika yrkesutgångar att välja på.

  • Hälso- och sjukvård
  • Äldreomsorg och LSS
  • Psykiatri 

Förbereder dig som vill arbeta inom landstingsverksamhet såsom sjukhus.

Förbereder dig för arbete inom kommunal verksamhet, exempelvis inom omsorg för äldre och funktionshindrade.

Förbereder dig för arbete inom exempelvis socialpsykiatri och rättspsykiatri.

Yrkesprogram

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom vald yrkesutgång.

Logotyp vård och

Vård- och omsorgscollege

 Vård- och omsorgsprogrammet i Katrineholms kommun är ett certifierat Vård- och omsorgscollege. Det innebär att vi håller en hög kvalitet på våra utbildningar.

Skolan samverkar med andra utbildningsanordnare, kommuner och landsting för att ge den bästa utbildningen till framtidens personal. Genom ett nära samarbete mellan arbetsgivare och utbildare kan utbildningen formas så att de möter arbetsgivarens behov. Det innebär att elever från ett vård- och omsorgscollege är eftertraktade och ofta har lättare att få jobb.

Studie- och yrkesvägledning

Eva-Marie Eriksson
Telefon: 0150-574 44
Mejl: eva-marie.eriksson@katrineholm.se

För att ett program eller en yrkesutgång ska starta krävs det att tillräckligt många har sökt till programmet eller yrkesutgången.