Vård- & omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet är för dig som vill arbeta med människor och hjälpa dem till en bättre hälsa och vardag.

Elever på vård och omsorgsprogrammet tar blodtrycket på varandra
Foto: Hanna Maxstad.

En bred utbildning

På vård och omsorgsprogrammet fokuserar vi på att ge dig en bred grund så att du ska vara väl rustad inför resten av ditt yrkesversamma liv. Du får prova på att arbeta inom omsorgen med funktionshindrade och äldre, inom sjukvården, psykiatrin och demenssjukvården. Detta gör att du har provat på och får bred kompetens inom alla vårdområden vid avslutade studier.

Här kan du läsa programmets timplan. Pdf, 58.2 kB. Observera att timplanen är preliminär och kan komma att ändras.

På vård- och omsorgsprogrammet får du göra sammanlagt 18 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande) under dina tre år på programmet. Du går ut på en veckas praktik bara några veckor in på programmet, så att du ska få känna på hur det känns att jobba inom vården. Vi lägger stort fokus på att kunna erbjuda bra praktikplatser. Du kommer bland annat få göra APL inom äldreomsorg, LSS, psykiatri och hälso- och sjukvård.

Yrkesprogram

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom vald yrkesutgång.

Logotyp vård och

Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgsprogrammet i Katrineholms kommun är ett certifierat Vård- och omsorgscollege. Det innebär att vi håller en hög kvalitet på våra utbildningar.

Skolan samverkar med andra utbildningsanordnare, kommuner och landsting för att ge den bästa utbildningen till framtidens personal. Genom ett nära samarbete mellan arbetsgivare och utbildare kan utbildningen formas så att de möter arbetsgivarens behov. Det innebär att elever från ett vård- och omsorgscollege är eftertraktade och ofta har lättare att få jobb.

Programblad

Våra programblad är praktiska A4 som du själv kan ladda ner till din dator eller skriva ut om du vill. De innehåller kortfattad information om programmet.

Programblad Vård- och omsorgsprogrammet Pdf, 163.9 kB.

Studie- och yrkesvägledning

Eva-Marie Eriksson
Telefon: 0150-574 44
Mejl: eva-marie.eriksson@katrineholm.se

För att ett program eller en yrkesutgång ska starta krävs det att tillräckligt många har sökt till programmet eller yrkesutgången.