/
/

Aktuell information om corona/covid-19 i Katrineholm

Katrineholms kommun följer händelseutvecklingen och samverkar med länsstyrelsen och andra myndigheter i regionen. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppdaterar sidan löpande.

Sidan uppdaterades 21 april klockan 11.30.

Nytt på sidan är:

Smittläget inom vård och omsorg 21 april.

Skärpta rekommendationer i Sörmlandlänk till annan webbplats

Så länge ska du stanna hemma om du är sjuk

Se filmen på olika språk på Informationsverige.selänk till annan webbplats. Förutom svenska finns den på arabiska, persiska, somaliska och tigrinia.

Här är en sammanfattning om hur kommunens verksamheter påverkas.

Kommunens lokaler och anläggningar

Öppet för barn och unga

Kommunens lokaler och anläggningar är tills annat meddelas, öppna för följande aktiviteter:

 • Föreningsverksamhet för barn och ungdomar födda 2002 eller senare (träning).

Vi fortsätter även att ha öppet i våra idrottslokaler inomhus för:

 • Skolverksamhet
 • Yrkesverksam idrott (elit)

Vi öppnar också upp för möjligheten att anordna träning för barn och ungdomar som kan vara en digital tävling - förutsatt de genomförs utan publik och i enlighet med gällande rekommendationer.

För att kunna ha öppet får endast ett fåtal personer vara i varje lokal. Antalet är olika för varje lokal och det måste respekteras. En uppdaterad lista för lokaler och antal besökare hittar du här.PDF Behöver du hjälp med att läsa upp filen? Kontakta service- och teknikförvaltningen.

Öppet för allmänheten

Våra utomhusanläggningar och tennishallen är öppna för föreningsaktiviteter för alla.

Ni som ska börja träna, tänk på det här för aktiviteter inomhus och utomhus.

Stängt för allmänheten

Simhall, ishall, isarena, idrottshallar och andra lokaler är fortsatt stängda för allmänheten. Gäller även tävlingar, matcher och läger. Exempel på andra lokaler som är stängda är Tallåsskolans aula, föreläsningssalar och olika samlingslokaler.

Har du ett periodkort för simhallen?

Det blir förlängt med den tid som simhallen är stängd för allmänheten.

Tilläggsavgift vid utebliven eller försenad avbokning

Vi kommer inte att ta ut ordinarie tilläggsavgift när du eller din förening glömmer att avboka eller avbokar en lokal försent. Beslutet gäller från och med 22 mars till 30 april.

Fritidsverksamhet för ungdomar

 • Kommunala fritidsgårdar i Sköldinge och Forssjö fortsätter att ha öppet för barn och ungdomar födda 2002 eller senare. Personalen och lokalerna på respektive fritidsgård avgör hur många besökare som kan tas emot per gång. I Strångsjö är fritidsgårdens lokaler för små för att kunna ha coronasäker verksamhet. Detta beslut gäller tills vidare.

 • Lyckliga gatornas verksamhet bedrivs i första hand utomhus, vid dåligt väder flyttar aktiviteterna inomhus om så är möjligt.

 • Perrongen fortsätter att ha öppet för ungdomar födda 2002 eller senare. Max antal besökare i lokalen är 40 personer vilket innebär att besökare behöver föranmäla sig. Föranmälan sker till receptionen, telefon 070-790 91 22, eller på Perrongens Instagram/Facebook.

Besluten fortsätter att gälla till och med den 30 april för Lyckliga gatorna och Perrongen.

Kulturskolan

På grund av smittläget i Katrineholm pausar Kulturskolan all gruppundervisning på plats där barn från olika skolenheter ingår till och med 2 maj.

Enskild undervisning av högstadie- och gymnasieelever ska erbjudas på distans om så är möjligt. Yngre elever kan få undervisning på plats om det är möjligt att upprätthålla säkert avstånd i lokalen.

Kulturhuset Ängeln

Bibliotekslokalerna är fortsatt stängda för allmänheten, men du kan fortfarande låna böcker och annat material, se mer information på Bibliotekets webbsida.

Under den här tiden kommer inga förseningsavgifter på biblioteken att tas ut.
Konsthallen är stängd för allmänheten men öppen för skolverksamhet.

Beslutet förlängs och gäller från och med 19 april till och med 30 april för bibliotek, konsthall och filialer.

Programverksamheten håller öppet för mindre evenemang med förbokade besök och max 8 personer födda 2002 och senare. Vi har också öppet för skolverksamhet och kommunens fritidsverksamhet. Besluten fortsätter att gälla till och med den 30 april för programverksamheten.

Öppen förskola

Öppna förskolan vid Familjecentralen är stängd tills vidare.

Distansundervisning för vuxenutbildning

All vuxenutbildning på Viadidakt övergår till distansundervisning från och med 2 mars 2021. Beslut om att återgå till platsundervisning kommer ske så snart det är möjligt med hänsyn till de nationella och regionala restriktionerna. Viadidakt kommer att lämna utrymme för att ta in elever på handledning, prov, tester med mera men då i grupper av sju. Arbetsplatsregler gäller.

Distansundervisning för skolor

Corona/covid-19 påverkar undervisningen, läs mer om hur på vår sida för skola och utbildning i samband med corona.

Högstadiet
Bildningsnämnden har beslutat att som mest en tredjedel av eleverna på högstadiet ska återgå till undervisning på plats i skolan. Elever i årskurs nio prioriteras. Syftet är att så många som möjligt ska bli behöriga till gymnasiet. Beslutet gäller från och med 19 april till och med 2 maj.Tidigare undantag från distansundervisning fortsätter gälla. De är:

 • Resursskolans elever
 • Grundsärskolans elever
 • Elever där rektor anser att det finns särskilt behov av att vara på plats.

Gymnasiet
Bildningsnämnden har beslutat att som mest en tredjedel av eleverna på gymnasiet ska återgå till undervisning på plats i skolan. Elever i årskurs tre prioriteras. Syftet är att så många som möjligt ska ta sin gymnasieexamen. Beslutet gäller från och med 19 april till och med 2 maj.Tidigare undantag från distansundervisning fortsätter gälla. De är:

 • Elever som går på gymnasiesärskolan kan vara i skolan.
 • Elever där skolans rektor gjort bedömningen att det finns behov av att vara i skolan.

Det finns också moment som undantas från distansundervisningen. De är:

 • Praktiska moment som inte kan skjutas upp.
 • Andra examinationer som inte går att genomföra på distans.

Förskolan

Vi ber alla vårdnadshavare, oavsett om de arbetar eller inte, att överväga om de kan hålla sitt barn hemma under april månad.  Alla vårdnadshavare som betalar förskoleavgift kommer få tillbaka pengar om de håller sina barn hemma under april. För varje dag ens barn hålls hemma får man tillbaka avgiften för den dagen. Det här gäller från den 30 mars till och med den 30 april. Här kan du läsa mer.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Alkoholförbudet förlängs

Det är fortsatt alkoholförbud efter klockan 20 på Katrineholms restauranger. Samtliga serveringsställen i Sverige måste stänga senast klockan 20.30, oavsett om man serverar alkohol eller inte. Den nya rekommendationen föreslås gälla tills vidare från och med den 1 mars. 

Nationella restriktioner

Läs mer om de nationella restriktionerna på Regeringens webbplatslänk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 30 mars klockan 13.

Lokal som är planerad att användas i regionens egen vaccinering i Katrineholm är lokal på Västgötagatan 16.

Folkhälsomyndigheten prioriterar i vilken ordning personer ska erbjudas vaccination. Det kallas att vaccinationen görs i olika faser. Här kan du läsa mer om det som gäller kring vaccination mot covid-19

Vaccination i Sörmland mot covid-19 på 1177länk till annan webbplats

Boka tid för vaccineringlänk till annan webbplats, se film på engelska, arabiska och somaliska.

Uppdaterad 26 februari

Med anledningen av pandemin finns nu ett nytt stödpaket till det lokala näringslivet. Katrineholms kommunkoncern inför extra hyresrabatter till vissa utsatta branscher, vilket ger möjlighet att söka 50 % i hyresreduktion.

Har du frågor och vill få tips om vilka stöd som kan vara aktuella för dig och din verksamhet, kontakta näringslivsavdelningen. Vi kan hjälpa dig att hitta rätt bland bidragen och var du gör din ansökan.

Stödpaketet från Katrineholms kommunkoncern:

 • Hyresrabatt på upp till 50 % (+ 50 % från regeringen) för kommunens och KFAB/Kiabs lokaler. Gäller 1 januari – 31 mars 2021. Förutsättning att regeringen fattar beslut om den tillfälliga hyresrabatten. Regelverket för hyresrabatten följer Regeringens krav.

 • Näringslivsavdelningen får i uppdrag att stötta företag i kommunen att söka de statliga stöd som ges till näringslivet. Gäller även hyresrabatten för vissa utsatta branscher.

 • Restauranger kan öppna sina uteserveringar omedelbart (om Polisen beviljar ansökan) och ha öppet fram till 30 september.

 • Möjlighet till större markupplåtelser än vanligt för uteserveringar – till och med 30 september.

 • Underlätta för butiker som i mindre skala vill flytta ut sin verksamhet på gatan – gäller fram till 30 september.

 • Betalningsanstånd, vid förfrågan, på markarrenden, hyror i kommunägda och av KFAB/Kiab ägda lokaler och anläggningar för företag till och med 30 april 2021.

 • Betalningsanstånd, vid förfrågan, på tillstånd- och tillsynsavgifter enligt bland annat miljöbalken, plan- och bygglagen, alkohollagen samt tobakslagen för företag till och med 30 april 2021.

 • Korta ner betaltider till kommunens leverantörer genom skyndsam hantering av fakturor och betalning av dessa för att på så sätt bidra till att stärka företagens likviditet till och med 30 april 2021.

Läs mer om Regeringens stödpaket länk till annan webbplats

Näringslivsavdelningen

Näringslivschef
Stefan Toll
Mejl: stefan.toll@katrineholm.se
Telefon: 070-588 77 94


Näringslivsutvecklare/företagslots
Carina Lloyd
Mejl: carina.lloyd@katrineholm.se
Telefon: 070-595 96 65

Smittläget inom vård och omsorg 21 april

Av cirka 1 450 brukare har vi:

0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden, Dufvegården
0 bekräftade fall inom hemtjänsten
0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsstödsområdet
0 bekräftade fall inom privata vårdutförare

Siffrorna uppdateras varje onsdag så länge Socialstyrelsen efterfrågar dessa uppgifter.

Socialstyrelsen, som har ett statligt uppdrag att värna hälsa, välfärd och tillgång till vård och omsorg, begär in uppgifter om smittspridning från landets alla kommuner. Katrineholms kommun sammanställer information om smittspridning och skickar uppgifterna till Socialstyrelsen. Samma siffror visar vi här.

Vi rapporterar antalet bekräftade fall av covid-19 inom vård och omsorg i både kommunal och privat regi i Katrineholms kommun. Rapporteringen är en nulägesbild.

Fler siffror

Vaccination mot covid-19 i Region Sörmlandlänk till annan webbplats

Smittläget i de sörmländska kommunerna – Region Sörmlandlänk till annan webbplats

Antal corona-smittade i Sverige och länen – Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

På Region Sörmalands webbplats kan du hämta informationsmaterial om coronaviruset (covid-19) med bilder och på olika språk. Materialet fylls på löpande.
Informationsmaterial om coronavirusetlänk till annan webbplats.

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning.

Som verksamhetsutövare är du enligt den tillfälliga covid-19-lagen skyldig att bedriva din verksamhet på ett sätt som gör att människor kan hålla avstånd från varandra. Det får inte bli trångt i dina lokaler. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs. 

Det här gäller dig som driver en verksamhet där du använder, hyr ut eller lånar ut en lokal eller ett område till privatpersoner. Läs mer på Länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 2020-11-11

Vi vill att alla ska känna sig trygga i vår verksamhet. Vi värnar rätten till den personliga integriteten och därför kommenterar vi inte enskilda brukare, personal eller elever i vår verksamhet.

Vi följer lagarna, Offentlighets- och sekretesslagen och Patientsäkerhetslagen, samt de olika statliga expertmyndigheternas råd.

När det finns konstaterad corona-smitta i Katrineholms kommuns verksamheter följer vi de direktiv vi får från regionens smittskyddsläkare:

 • Vi kontaktar Region Sörmland.
 • Anhöriga informeras (om brukaren vill och/eller om den anhörige träffat den smittade).
 • Personal som varit i kontakt med en konstaterat smittad person informeras och följer sedan regionens riktlinjer.

När allt fler är hemma på grund av corona så ökar risken att utsättas för till exempel fysiskt, psykiskt och sexuellt våld.

Även risken för psykisk ohälsa ökar då många känner sig oroliga kring vad som sker. Ta hand om dina nära och kära även in ni inte kan ses. Ett samtal kan göra mycket för att lindra oro och ensamhet.

Kommunen erbjuder olika stödinsatser för dig som blir utsatt eller mår dåligt.

OBS! Frågor om fysiska symptom hänvisas till 1177.
Vid akuta situationer ringer du 112.

Relationsvåldsteamet

Om du behöver hjälp, råd och stöd kring våld i hemmet kan du kontakta Relationsvåldstemet. Det är gratis att ringa och träffa dem.

Våld i nära relationer kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt, latent, materiellt och/eller hedersrelaterat.

Information och kontaktuppgifter till Relationsvåldsteamet

Barn, unga & vuxna som far illa

Far du själv illa eller får vetskap om eller misstänker att ett barn, ung eller vuxen far illa bör du anmäla det till socialförvaltningen. Samtliga anmälningar om barn och ungdomar som far illa hanteras skyndsamt.

Kontakt till mottagningsgruppen barn, unga och vuxna

Familjecentralens familjestödjare

Familjecentralens familjestödjare (Nävertorp) finns tillgänglig för råd- och stödsamtal via telefon.
Du som förälder till barn 0-12 år får stöd, hjälp med frågor om familjesituationen eller att vara förälder. Familjestödjare hjälper också till med vägledning och med att kontakta andra myndigheter och annan samhällsinformation.

Telefon: 0150-575 01
E-post: socialforvaltningen@katrineholm.se

Andra organisationer som kan hjälpa dig

Det finns även andra som kan hjälpa dig. Detta är några av dem:

Barnens rätt i samhället (Bris)

Du som är under 18 år kan ringa till Bris och prata med en kurator. Det är gratis. Du kan ringa till Bris alla dagar i veckan, även helg, och du behöver inte berätta ditt namn om du inte vill det.

Telefonummer: 116 111
Mer information finns på Bris hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvinno- och Tjejjouren Miranda

Miranda finns för dig som behöver någon att prata med i dessa oroliga tider. Vi har särskild kunskap om kvinnor och barns utsatthet för våld i nära relation, men välkomnar i dessa tider alla typer av samtal.

Vår stödverksamhet riktar sig till dig som är kvinna, eller barn och unga oavsett könsidentitet. Vi lyssnar och stöttar, inget problem är för litet eller för stort.

Telefon 0150-780 44, öppet vardagar klockan 10-14.
Mejl: tjej@jourmiranda.se

Chat, Chatta med tjejjouren Mirandalänk till annan webbplats
Vi är tillgängliga
Måndagar kl. 19-21
Onsdagar kl. 14-16
Torsdagar kl. 19-21
Fredagar kl. 16-18

Kvinnofridslinjen

Tar emot samtal från hela Sverige, dygnet runt. Det är gratis och de erbjuder tolkning på olika språk.

Telefonnummer: 020-50 50 50
Mer information finns på Kvinnofridslinjens hemsida.länk till annan webbplats

Äldrelinjen

Är du över 65 och känner att du behöver prata med någon? Ring äldrelinjen på vardagar mellan 10-15.

Telefonnummer: 020-22 22 33
Mer information finns på hemsidan Mind, för psykisk hälsa.länk till annan webbplats

Prata med ditt barn om corona

Det viktigaste du kan göra som vuxen är att trygga, lugna och stärka barnets känsla av kontroll. För att göra det måste du ta reda på vad just ditt barn vet och behöver.

Mer information finns på Bris hemsida.länk till annan webbplats

Röda Korsets stödlinje

Känner du stress och oro kring coronautbrottet som pågår? Röda Korset har en stödlinje där du får prata med personer som har utbildning i psykologisk första hjälpen och förståelse för den nuvarande situationen. Öppet måndag till fredag klockan 12–16. Alla samtal är anonyma.

Telefonnummer: 0771-900 800
Mer information finns på Röda Korsets hemsida.länk till annan webbplats

SOS

Kontakta en psykiatrisk akutmottagning eller ring 112 om du mår så dåligt att det känns outhärdligt, eller om du har tankar eller planer på att avsluta ditt livlänk till annan webbplats.

Detsamma gäller om du är orolig över att någon i din närhet mår så dåligt länk till annan webbplatsatt hen riskerar att skada sig själv eller någon annan allvarligt.


Senast uppdaterad 2021-02-26.

Reglerna på serveringsställen, exempelvis restauranger, kaféer och barer, skärps från och med den 1 mars 2021.

Du som besökare ska tänka på att:

 • hålla avstånd till andra besökare,
 • sitta ner när du äter eller dricker,
 • ingår du i ett större sällskap kommer ni att behöva dela upp er i mindre grupper. Restaurangen avgör hur ni ska sitta för att det ska ske på ett smittsäkert sätt i lokalen.

För dig som driver ett serveringsställe gäller följande:

1. Antalet besökare i ett och samma sällskap får högst uppgå till 4 personer (gäller från och med 24 december 2020).

2. Du får inte servera alkohol efter klockan 20 (gäller från och med 24 december 2020).

3. Samtliga serveringsställen i Sverige måste stänga senast kl. 20.30, oavsett om man serverar alkohol eller inte. Den nya rekommendationen föreslås gälla tills vidare från och med den 1 mars.

4. Du ska se till att det går att undvika trängsel på de ytor som besökare och gäster har tillträde till. Det gäller både inomhus och utomhus. Gästerna ska kunna hålla avstånd till varandra (minst 1 meter mellan sällskap). Du kan till exempel:

 • Möblera om eller på annat sätt skapa mer utrymme.
 • Markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera de avstånd där besökare får vara.
 • Begränsa antalet besökare som är samtidigt på serveringsstället.
 • Om det är kö, använd exempelvis nummerlappar.

5. Du ska se till att besökarna kan sitta vid ett bord när de ska äta och dricka. Man får hämta mat vid en disk eller en buffé om det kan ske utan trängsel.

6. Besökare ska ha möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjudas handsprit.

7. Sätt upp tydlig information som förklarar hur man som gäst kan minska risken för smittspridning. Enligt Folkhälsomyndigheten ska informationen till gästerna vara väl synlig och innehålla information om:

 • Att hålla avstånd.
 • Att tvätta händerna.
 • Att mat och dryck ska ätas när man sitter vid ett bord.
 • Att man bör stanna hemma om man har symptom på covid-19.

8. Personalen på ditt serveringsställe ska få tydlig information om hur man hindrar smittspridning mellan besökare och vilka hygienrutiner som gäller. Även här ligger ansvaret hos ägaren som driver stället.

9. Om det anordnas allmänna sammankomster på serveringsstället som exempelvis konserter, idrottsevenemang och liknande verksamheter ska du som driver serveringsstället organisera verksamheten så att besökare sitter ned.

Här kan du ta del av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd omlänk till annan webbplats
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställenlänk till annan webbplats

Anser du att ett företag inte följer riktlinjerna?
Kontakta Katrineholms kommun
Mejl: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se
Telefon: 0150-577 00

Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Från 1 juli gäller en ny lag för att förhindra smittspridning på serveringar.

Alla verksamheter som serverar mat eller dryck på plats berörs av den nya lagen.

Serveringar som restauranger och barer ska se till att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett säkert avstånd från varandra.

Den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskydd har ansvaret för att se till att lagen följs. Kommunen har rätt att stänga en verksamhet som inte följer lagen.

Lagen gäller fram till 31 december 2020. Regeringen har föreslagit att lagen ska förlängas till den 31 maj 2021.

Om smittskydd på serveringsställen på länsstyrelsens webbplats länk till annan webbplats

Företagare?

För kafé- och restaurangägare finns mer information om vad som krävs av dig på sidan för företag och föreningar.

Senast uppdaterad 22 januari

Regeringen förbjuder nu sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 8 personer.

Verksamheter som skolor, kollektivtrafik, privata evenemang, och besök i affärer omfattas inte av förbudet. Men lagen kompletteras med rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som även gäller dessa.

Evenemangskalendern uppdateras löpande

Vi försöker hålla vår evenemangskalender uppdaterad med information om kommande evenemang. Du som arrangör, kom ihåg att skicka in eventuella förändringar om ditt evenemang till oss.

Ordinarie föreningsverksamhet

Folkhälsomyndigheten rekommenderar hälsoaktiviteter, men manar till viss försiktighet.

Åtgärder för att stötta föreningar och företag

Mer information till föreningar och företag


Tack för att du håller avstånd!

Två personer som står med två meters avstånd från varandra

Senast uppdaterad 2020-11-11

Vi behöver din hjälp att minska smittspridningen!

Varför?

 • Minska antalet dödsfall och mänskligt lidande.
 • Minska belastningen i vården så att de som behöver kan få vård,
  både corona-patienter och andra sjuka personer.
 • För att vi så snart som möjligt ska kunna leva som vanligt igen. Och i och med det kan vi:
  • Minska antalet personer som blir arbetslösa.
  • Minska antalet företag som går i konkurs.

Vad ska jag göra?

 • Stanna hemma om du känner dig sjuk.
 • Tvätta händerna ofta och i minst 20 sekunder.
 • Undvika sociala sammanhang och platser där många personer vistas.
 • Håll avstånd från dem du träffar, även saliv från skratt kan smitta.
 • Hosta och nys i armvecket.

Är du frisk: gå till jobbet eller skolan

Om du är frisk och symptomfri går du till jobbet eller skolan. Om du är sjuk stannar du hemma tills du är helt frisk plus två dagar (48-timmar) innan du går tillbaka till jobbet eller skolan.

Riskgrupper

Vid frågor om åtgärder för eventuella riskgrupper hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens sidalänk till annan webbplats.

Om du har symptom - stanna hemma

Alla måste ta ansvar för att förhindra att smitta sprids. Om man är sjuk så ska man stanna hemma från skola och arbete och undvika sociala kontakter som kan bidra till smittspridning.

Särskilt viktigt är att de som arbetar med vård av äldre inte går till jobbet om de får symptom på luftvägsinfektion. Anhöriga bör också undvika onödiga besök på sjukhus och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymptom. Att undvika onödiga besök skyddar de mest sårbara.Filmer om vad vi längtar efter

Det kommer en tid efter pandemin. Då kan vi göra det vi längtar efter igen. Till dess får vi påminna varandra om att hålla i, hålla ut och hålla avstånd. Genom att hålla avstånd visar du omtanke till andra runt omkring dig.

I de här filmerna berättar personer i Katrineholm vad de längtar efter att göra när pandemin är över.

Therése

Therése arbetar bland annat som fotograf. På frågan "Vad längtar du efter att göra när pandemin är över?" svarar hon: "Jag längtar efter att få umgås med alla mina vänner. Samtidigt! Har man en ganska stor vänkrets så är det svårt att göra det idag. Jag längtar tills vi kan ses alla tillsammans och man får krama om varandra igen".

Videon är ett mediealternativ till texten. Undertexter finns på svenska.

Julia

Julia studerar till grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 på universitetet. På frågan "Vad längtar du efter att göra när pandemin är över?" svarar hon: "Det jag längtar mest efter är att få tillbaka mina vanliga rutiner igen. För nu har jag pluggat hemifrån sedan mars och jag saknar verkligen att åka till skolan och träffa mina klasskompisar där och inte bara ses digitalt".

Videon är ett mediealternativ till texten. Undertexter finns på svenska.

Elis

Elis är 5 år och bor i Katrineholm. På frågan "Vad längtar du efter att göra när pandemin är över?" svarar han: "Åka till Leos lekland. Åka till Bamse. Och åka tåg".

Videon är ett mediealternativ till texten. Undertexter finns på svenska.

Viktor

Viktor arbetar som snickare. På frågan "Vad längtar du efter att göra när pandemin är över?" svarar han: "Jag längtar till att man får göra lite vad man vill. Som att åka och hälsa på gamla släktingar och träffa familj, nära och kära".

Videon är ett mediealternativ till texten. Undertexter finns på svenska.

Hampus

Hampus är elev på Duveholms gymnasiesärskola i Katrineholm. På frågan ”Vad längtar du efter att göra när pandemin är över?” svarar han att han vill åka till England, träffa vänner och gå på en Iron Maiden-konsert.

Videon är ett mediealternativ till texten. Undertexter finns på svenska.

Linnéa

Linnéa Jonsson är undersköterska vid Katrineholms äldreomsorg. Linnéa berättar att hon längtar efter att få komma ut på hästtävlingar, att bli av med munskydd, att kramas och att träffa nära och kära. Hon vill också gå i affärer som vanligt igen och kunna ha mer närhet med sina pensionärer och möjlighet att ta med dem ut på mer saker.

Videon är ett mediealternativ till texten. Undertexter finns på svenska.

Owais

Owais går på gymnasiet i Katrineholm. På frågan ”Vad längtar du efter när pandemin är över?” svarar han att han längtar efter att gå i skolan som vanligt utan distansundervisning, att få vara med sina vänner, och att folk inte ska bli sjuka och dö.

Videon är ett mediealternativ till texten. Undertexter finns på svenska.

Kickis

Louise "Kickis" Eriksson är undersköterska vid Katrineholms äldreomsorg. På frågan "Vad längtar du efter att göra när pandemin är över?" svarar hon: "Jag längtar efter att få träffa min släkt och mina vänner och umgås med dem. Och så längtar jag efter att, på jobbet, kunna ha aktiviteter med de boende så att de kan få träffa sina kompisar från andra avdelningar."

Videon är ett mediealternativ till texten. Undertexter finns på svenska.

Mats

Mats Fredriksson är egen företagare, baskettränare och general för Katrineholmsveckan. På frågan "Vad längtar du efter att göra när pandemin är över?" svarar Mats att han ser fram emot att vi ska slippa gå omkring och vara rädda för en sjukdom eller för varandra och kunna återgå till normala liv. För egen del ser han även fram emot att hans basketlag ska kunna börja spela matcher igen och att de ska kunna arrangera Katrineholmsveckan.

Videon är ett mediealternativ till texten. Undertexter finns på svenska.

Abdi

Abdi går på högstadiet i Katrineholm. Det han längtar efter när pandemin är över är att få resa utan att vara rädd för att bli sjuk. I videon berättar han om vad han längtar efter på svenska och på somaliska.

Videon är ett mediealternativ till texten. Undertexter finns på svenska.

Alla frågor från journalister hänvisas till:

Mejl: kommunikation@katrineholm.se
Telefon: 0150-570 00 (växeln)
Fråga efter kommunikatör i tjänst.