/
/

Aktuell information om corona/covid-19 i Katrineholm

Katrineholms kommun följer händelseutvecklingen och samverkar med länsstyrelsen och andra myndigheter i regionen. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppdaterar sidan löpande.

Sidan uppdaterades 13 januari klockan 11.30.

Nytt på sidan är smittläget inom vård och omsorg.

Uppdaterades 12 januari 13.40

Högstadiet i Katrineholm ska övergå till distansundervisning. Skälet är att smittspridningen av covid-19 ökat. Därför har regeringen öppnat upp för distansundervisning även på högstadieskolor. Region Sörmlands smittskyddsläkare Signar Mäkitalo har rekommenderat att högstadieskolorna ska ha undervisning på distans, helt eller delvis.

Katrineholms kommun kommer följa den här rekommendationen. Det innebär att elever vid Järvenskolan från terminens start på måndag fram till den 24 januari ska ha undervisning på distans på heltid.

Undantag
Det finns elevgrupper som undantas från distansstudier, och som alltså får gå till skolan som vanligt.

Det är:

 • Resursskolans elever
 • Grundsärskolans elever
 • Elever där rektor anser att det finns särskilt behov av att vara på plats.

Under de här två veckorna kommer all undervisning att ske på distans, med undantag för examinationer som måste hållas på plats. Det innebär att undervisningen sköts med hemuppgifter och kontakt med läraren sker via digitala möten, mail eller PIM.


Efter den 24 januari planeras för distans på deltid
Vi planerar för en återgång där delvis distans och delvis undervisning på plats är en verklighet.  Högstadieskolan får i uppdrag att se till att från och med den 25 januari 2021 ha fortsatt distansundervisning på deltid. Även här gäller undantag för samma elevgrupper som vid heltidsdistansundervisning. Detta beslut fattas med reservationen att nuvarande distansundervisning på heltid kan komma att förlängas om det finns behov av det. Men om nuvarande beslut inte förlängs, ska eleverna gå i skolan på deltid och plugga hemma på deltid från den 25 januari.

Hämta material
För att distansundervisningen ska fungera behöver eleverna hämta material, ipads och så vidare på skolan.

Under måndagen besöker årskurs 7 skolan för att hämta nödvändiga saker. Undervisningen för dessa elever går sedan igång under tisdagen.

Årskurs 8 och 9 hämtar material under tisdag och rullar igång på onsdag med undervisningen.

Tider för när man ska hämta sina saker kommer att skickas ut av rektor under fredagen. Man kommer sätta ihop ett körschema så inte alla elever kommer samtidigt.

Säkerhet
Eftersom vi vet att distansundervisning kan medföra att fler elever rör sig ute har vi tänkt lite extra på säkerhet. Skolvärdar och Perrongens personal kommer att cirkulera på stan där vi vet att våra elever brukar röra sig. Detta för att öka säkerheten under den extra obevakade tid som distansundervisningen faktiskt innebär.

Skolsköterskor, kuratorer och studie- och yrkeshandledare
Våra skolsköterskor, kuratorer och studie- och yrkeshandledare ska upprätthålla sin verksamhet och ha kontakt med våra elever. Helst på distans, men om det inte går, får de träffa elever för möten och då se till att dessa möten görs så smittsäkra som möjligt.

Internetuppkoppling
Vi vet att alla elever inte har tillgång till internet hemma. Vi undersöker därför om vi kan köpa in mobila bredband till de elever som inte har, alternativt att dessa elever faller in under kategorin av elever där det finns särskilt behov av att vara på plats. Saknar man internet hemma – hör av dig till din skolmentor.

När du som högstadieelev pluggar hemma kommer du kunna få en lunchmatlåda. Du behöver boka och hämta den på din närmaste skolmatsal.

Hur gör du för att boka en matlåda?

1. Logga in i ditt Googlekonto via Lärknuten. Gå till www.larknuten.se och logga in. Tryck på Googleknappen för att logga in på ditt Googlekonto.

2. Sedan behöver du gå till bokningen. Tryck på den här gröna länken så kommer du till den. 

Klicka här för att boka matlåda.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du måste boka matlåda innan klockan 09.00 samma dag. Ställ larm på mobilen en stund innan om det är svårt att komma ihåg.

3. Du får fylla i några frågor och välja på vilken skolmatsal du vill hämta matlådan. 

4. Du hämtar matlådan mellan klockan 11.00-13.30.

Några saker som är bra att veta

 • Länken till bokningen finns också i menyn högst upp i PingPong. 
 • Har du ansökt och fått specialkost godkänt ser vi det i våra listor. Andra som inte har godkänd specialkost ska inte fylla i att de vill ha det.

Var kan du hämta ut matlådan?

 • Baggetorps förskola
 • Bie skola
 • Björkviks skola/Yngaregården
 • Duveholm/KTC
 • Forssjö skola
 • Högsjö skola
 • Julita skola
 • Järvenskolan/Kupolen
 • Marmorbyns skola
 • Nyhemsskolan
 • Sandbäcksskolan
 • Sköldinge skola
 • Strångsjö skola
 • Sävstaskolan
 • Valla skola
 • Västra skolan

Var på skolorna hämtar du din matlåda?

För Duveholm/KTC hämtar du matlådan i korridoren vid ingången till matsalen, där dörren kommer vara öppen. 

På Björkviks skola hämtar du matlådan vid Yngaregården. 

På övriga förskolor/skolor hämtar du matlådan vid lastkajen eller ingången till köken.

Verksamheter som påverkas av de skärpta råden gäller fram till 24 januari.

Kulturskolan och KomTek

 • Kulturskolans och KomTeks verksamhet som sker under skoltid fortsätter. Verksamhet utanför skoltid ska om möjligt gå över till att bli digital, annars stängas ner.

Öppna förskolan

 • Öppna förskolans verksamhet stängs.

Fritidsgårdar på landsbygden

 • Kommunens fritidsgårdar i Sköldinge, Strångsjö och Forssjö är stängda. Regeringens beslut omfattar också verksamheter som berör unga eller som skolan arbetar tillsammans med.

Fritidsverksamhet för ungdomar

 • Perrongens verksamhet för ungdomar ställs in.
 • Lyckliga gatorna kommer enbart att bedriva verksamhet utomhus.
 • Skolor får fortsätta ha simträning under skoltid.

Gymnasieskolan

 • Gymnasieelever ska ha distansundervisning. Det gäller dock inte gymnasiesärskolan som bedriver verksamhet som vanligt.

Kulturhuset Ängeln, biblioteken och Perrongen

 • Konsthall och bibliotek hålls fortsatt stängda för allmänheten.
 • Hämtning av reserverade böcker och annan media ska fortsatt vara möjligt efter kontakt med respektive bibliotek.
 • Programverksamheten ställs in eller flyttas fram.
 • Förseningsavgifter för lånade böcker och media på biblioteken tas bort under den här tiden.

Uppdatering 4 januari 2021:
Katrineholms biblioteks lokaler öppnar 25 januari, om inte nya direktiv kommer. Fram till 24 januari är lokalerna stängda för att bidra till minskad smittspridning. Du kan fortfarande:

 • beställa och låna böcker och annan media
 • träffa en bibliotekarie digitalt
 • använda tjänsten boken kommer

Idrott- och föreningsliv

 • All träning inomhus ställs in för föreningar. Det gäller dock inte elitträning.
 • Simhallen är stängd för allmänheten.
 • Ishall och isarena hålls fortsatt stängt för allmänheten, förutom för elitverksamhet.
 • Redan utfärdade periodkort för simhallen förlängs med motsvarande tid som simhallen hålls stängd för allmänheten.
 • Kommunens idrottshallar är stängda.
 • Skolverksamhet fortsätter.

Bokade lokaler

 • Lokaler som du som privatperson eller förening kan hyra stängs. Exempel på lokaler som nu är stängda är Tallåsskolans aula, föreläsningssalar och andra lokaler du kan hyra av oss.
 • Tilläggsavgift och förseningsavgifter för lokalbokning tas bort under den här tiden.


Medarbetare i Katrineholms kommun

All kommunal personal som kan bör, efter samråd med närmaste chef, arbeta hemma.

Uppdaterad 16 december klockan 15.

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. De ersätter de skärpta regionala

Det är ett fortsatt allvarligt läge. Region Sörmlands smittskyddsläkare har varit tydlig med att det i nuläget inte är läge för lättnader då smittspridningen i Sörmland ökar.

Nu finns det nya mallar från MSB, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. Mallarna är uppdaterade med de nya nationella råden. Det är affischmallar, gatupratare och bordsryttare med budskap om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Mallarna är fria att använda för alla.
Läs mer och ladda ner mallarna på MSB:s webbplatslänk till annan webbplats

Smittläget inom vård och omsorg 13 januari

Av cirka1 450 brukare har vi:

1 bekräftat fall inom äldre- och demensboenden (Korttidsboendet på Lövåsgården)
0 bekräftade fall inom hemtjänsten
0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsättning (LSS)
0 bekräftat fall vid en privat vårdutförare

Siffrorna uppdateras varje onsdag så länge Socialstyrelsen efterfrågar dessa uppgifter.

Socialstyrelsen, som har ett statligt uppdrag att värna hälsa, välfärd och tillgång till vård och omsorg, begär in uppgifter om smittspridning från landets alla kommuner. Katrineholms kommun sammanställer information om smittspridning och skickar uppgifterna till Socialstyrelsen. Samma siffror visar vi här.

Vi rapporterar antalet bekräftade fall av covid-19 inom vård och omsorg i både kommunal och privat regi i Katrineholms kommun. Rapporteringen är en nulägesbild.


Fler siffror

Smittläget i de sörmländska kommunerna – Region Sörmlandlänk till annan webbplats

Antal corona-smittade i Sverige och länen – Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Tack för att du håller avstånd!

Två personer som står med två meters avstånd från varandra

Senast uppdaterad 2020-11-11

Vi behöver din hjälp att minska smittspridningen!

Varför?

 • Minska antalet dödsfall och mänskligt lidande.
 • Minska belastningen i vården så att de som behöver kan få vård,
  både corona-patienter och andra sjuka personer.
 • För att vi så snart som möjligt ska kunna leva som vanligt igen. Och i och med det kan vi:
  • Minska antalet personer som blir arbetslösa.
  • Minska antalet företag som går i konkurs.

Vad ska jag göra?

 • Stanna hemma om du känner dig sjuk.
 • Tvätta händerna ofta och i minst 20 sekunder.
 • Undvika sociala sammanhang och platser där många personer vistas.
 • Håll avstånd från dem du träffar, även saliv från skratt kan smitta.
 • Hosta och nys i armvecket.Filmer om vad vi längtar efter

Det kommer en tid efter pandemin. Då kan vi göra det vi längtar efter igen. Till dess får vi påminna varandra om att hålla i, hålla ut och hålla avstånd. Genom att hålla avstånd visar du omtanke till andra runt omkring dig.

I de här filmerna berättar personer i Katrineholm vad de längtar efter att göra när pandemin är över.

Therése

Therése arbetar bland annat som fotograf. På frågan "Vad längtar du efter att göra när pandemin är över?" svarar hon: "Jag längtar efter att få umgås med alla mina vänner. Samtidigt! Har man en ganska stor vänkrets så är det svårt att göra det idag. Jag längtar tills vi kan ses alla tillsammans och man får krama om varandra igen".

Videon är ett mediealternativ till texten. Undertexter finns på svenska.

Julia

Julia studerar till grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 på universitetet. På frågan "Vad längtar du efter att göra när pandemin är över?" svarar hon: "Det jag längtar mest efter är att få tillbaka mina vanliga rutiner igen. För nu har jag pluggat hemifrån sedan mars och jag saknar verkligen att åka till skolan och träffa mina klasskompisar där och inte bara ses digitalt".

Videon är ett mediealternativ till texten. Undertexter finns på svenska.

Elis

Elis är 5 år och bor i Katrineholm. På frågan "Vad längtar du efter att göra när pandemin är över?" svarar han: "Åka till Leos lekland. Åka till Bamse. Och åka tåg".

Videon är ett mediealternativ till texten. Undertexter finns på svenska.

Viktor

Viktor arbetar som snickare. På frågan "Vad längtar du efter att göra när pandemin är över?" svarar han: "Jag längtar till att man får göra lite vad man vill. Som att åka och hälsa på gamla släktingar och träffa familj, nära och kära".

Videon är ett mediealternativ till texten. Undertexter finns på svenska.

Hampus

Hampus är elev på Duveholms gymnasiesärskola i Katrineholm. På frågan ”Vad längtar du efter att göra när pandemin är över?” svarar han att han vill åka till England, träffa vänner och gå på en Iron Maiden-konsert.

Videon är ett mediealternativ till texten. Undertexter finns på svenska.

Linnéa

Linnéa Jonsson är undersköterska vid Katrineholms äldreomsorg. Linnéa berättar att hon längtar efter att få komma ut på hästtävlingar, att bli av med munskydd, att kramas och att träffa nära och kära. Hon vill också gå i affärer som vanligt igen och kunna ha mer närhet med sina pensionärer och möjlighet att ta med dem ut på mer saker.

Videon är ett mediealternativ till texten. Undertexter finns på svenska.

Owais

Owais går på gymnasiet i Katrineholm. På frågan ”Vad längtar du efter när pandemin är över?” svarar han att han längtar efter att gå i skolan som vanligt utan distansundervisning, att få vara med sina vänner, och att folk inte ska bli sjuka och dö.

Videon är ett mediealternativ till texten. Undertexter finns på svenska.

Kickis

Louise "Kickis" Eriksson är undersköterska vid Katrineholms äldreomsorg. På frågan "Vad längtar du efter att göra när pandemin är över?" svarar hon: "Jag längtar efter att få träffa min släkt och mina vänner och umgås med dem. Och så längtar jag efter att, på jobbet, kunna ha aktiviteter med de boende så att de kan få träffa sina kompisar från andra avdelningar."

Videon är ett mediealternativ till texten. Undertexter finns på svenska.

Mats

Mats Fredriksson är egen företagare, baskettränare och general för Katrineholmsveckan. På frågan "Vad längtar du efter att göra när pandemin är över?" svarar Mats att han ser fram emot att vi ska slippa gå omkring och vara rädda för en sjukdom eller för varandra och kunna återgå till normala liv. För egen del ser han även fram emot att hans basketlag ska kunna börja spela matcher igen och att de ska kunna arrangera Katrineholmsveckan.

Videon är ett mediealternativ till texten. Undertexter finns på svenska.

Abdi

Abdi går på högstadiet i Katrineholm. Det han längtar efter när pandemin är över är att få resa utan att vara rädd för att bli sjuk. I videon berättar han om vad han längtar efter på svenska och på somaliska.

Videon är ett mediealternativ till texten. Undertexter finns på svenska.

Sjukdomen covid-19 sprids fortfarande i Sverige.

Här finns filmer på olika språk. Den ena handlar om skillnaden mellan PCR-test och antikroppstest. Den andra filmen handlar om att du ska testa dig om du har symtom för covid-19.

Filmer om provtagning och testning på olika språklänk till annan webbplats

Intervju om smittläget 7 oktober

Kommunikationschef Pascal Tshibanda intervjuar kommundirektör Sari Eriksson om smittläget i Katrineholms kommun.

Intervju med kommundirektören om smittläget

Kommunikationschef Pascal Tshibanda intervjuar kommundirektör Sari Eriksson om smittläget i Katrineholms kommun.

Smittläget i Katrineholm 27 augusti

Kommundirektör Sari Eriksson berättar om hur smittläget ser ut just nu i Katrineholms kommun och vikten av att fortsätta hålla avstånd. Lyssna på samtalet mellan kommunikationschef Pascal Tshibanda och kommundirektör Sari Eriksson.

Smittläget torsdag 17 juni

I en summering inför sommaren samtalar kommunikationschef Pascal Tshibanda och kommundirektör Sari Eriksson om smittläget i Katrineholms kommun. Just nu finns det en smittad inom vård och omsorg.

Smittläget onsdag 3 juni

Kommundirektör Sari Eriksson svarar på frågor om smittläget och hur Corona påverkar ekonomin i Katrineholms kommun. Just nu är det två smittade inom vård och omsorg. En inom särskilt boende och en inom hemtjänst.

Smittläget onsdag 27 maj

Kommundirektör Sari Eriksson svarar på frågor om smittläget idag och hur situationen ser ut på äldreboenden i Katrineholm, samt vad kommunen gör för att hålla smittan borta.

Smittläget onsdag 20 maj

Kommundirektör Sari Eriksson svarar på frågor om smittläget idag, om hur läget varit för vård och omsorg under tiden med Corona/covid-19, samt situationen för studenter och möjligheter framåt med nya feriejobb.

Smittläget onsdag 13 maj

Smittläget onsdag 6 maj

Kommundirektör Sari Eriksson svarar på frågor om smittläget idag, om antalet smittade och varför kommunen väljer att inte redovisa smittoläget mer detaljerat.

Senast uppdaterad 2020-11-11

Vi vill att alla ska känna sig trygga i vår verksamhet. Vi värnar rätten till den personliga integriteten och därför kommenterar vi inte enskilda brukare, personal eller elever i vår verksamhet.

Vi följer lagarna, Offentlighets- och sekretesslagen och Patientsäkerhetslagen, samt de olika statliga expertmyndigheternas råd.

När det finns konstaterad corona-smitta i Katrineholms kommuns verksamheter följer vi de direktiv vi får från regionens smittskyddsläkare:

 • Vi kontaktar Region Sörmland.
 • Anhöriga informeras (om brukaren vill och/eller om den anhörige träffat den smittade).
 • Personal som varit i kontakt med en konstaterat smittad person informeras och följer sedan regionens riktlinjer.

När allt fler är hemma på grund av corona så ökar risken att utsättas för till exempel fysiskt, psykiskt och sexuellt våld.

Även risken för psykisk ohälsa ökar då många känner sig oroliga kring vad som sker. Ta hand om dina nära och kära även in ni inte kan ses. Ett samtal kan göra mycket för att lindra oro och ensamhet.

Kommunen erbjuder olika stödinsatser för dig som blir utsatt eller mår dåligt.

Hit kan du som är barn, ungdom eller vuxen vända dig för råd och stöd. Vi finns tillgängliga på vardagar klockan 8.00-16.30.

Ring eller skicka sms: 073-773 50 23
Mejl: radochstod@katrineholm.se

OBS! Frågor om fysiska symptom hänvisas till 1177. Vid akuta situationer ringer du 112.

Relationsvåldsteamet

Om du behöver hjälp, råd och stöd kring våld i hemmet kan du kontakta Relationsvåldstemet. Det är gratis att ringa och träffa dem.

Våld i nära relationer kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt, latent, materiellt och/eller hedersrelaterat.

Information och kontaktuppgifter till Relationsvåldsteamet

Barn, unga & vuxna som far illa

Far du själv illa eller får vetskap om eller misstänker att ett barn, ung eller vuxen far illa bör du anmäla det till socialförvaltningen. Samtliga anmälningar om barn och ungdomar som far illa hanteras skyndsamt.

Kontakt till mottagningsgruppen barn, unga och vuxna

Familjecentralens familjestödjare

Familjecentralens familjestödjare (Nävertorp) finns tillgänglig för råd- och stödsamtal via telefon.
Du som förälder till barn 0-12 år får stöd, hjälp med frågor om familjesituationen eller att vara förälder. Familjestödjare hjälper också till med vägledning och med att kontakta andra myndigheter och annan samhällsinformation.

Telefon: 0150-575 01
E-post: socialforvaltningen@katrineholm.se

Andra organisationer som kan hjälpa dig

Det finns även andra som kan hjälpa dig. Detta är några av dem:

Barnens rätt i samhället (Bris)

Du som är under 18 år kan ringa till Bris och prata med en kurator. Det är gratis. Du kan ringa till Bris alla dagar i veckan, även helg, och du behöver inte berätta ditt namn om du inte vill det.

Telefonummer: 116 111
Mer information finns på Bris hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvinno- och Tjejjouren Miranda

Miranda finns för dig som behöver någon att prata med i dessa oroliga tider. Vi har särskild kunskap om kvinnor och barns utsatthet för våld i nära relation, men välkomnar i dessa tider alla typer av samtal.

Vår stödverksamhet riktar sig till dig som är kvinna, eller barn och unga oavsett könsidentitet. Vi lyssnar och stöttar, inget problem är för litet eller för stort.

Telefon 0150-780 44, öppet vardagar klockan 10-14.
Mejl: tjej@jourmiranda.se

Chat, Chatta med tjejjouren Mirandalänk till annan webbplats
Vi är tillgängliga
Måndagar kl. 19-21
Onsdagar kl. 14-16
Torsdagar kl. 19-21
Fredagar kl. 16-18

Kvinnofridslinjen

Tar emot samtal från hela Sverige, dygnet runt. Det är gratis och de erbjuder tolkning på olika språk.

Telefonnummer: 020-50 50 50
Mer information finns på Kvinnofridslinjens hemsida.länk till annan webbplats

Äldrelinjen

Är du över 65 och känner att du behöver prata med någon? Ring äldrelinjen på vardagar mellan 10-15.

Telefonnummer: 020-22 22 33
Mer information finns på hemsidan Mind, för psykisk hälsa.länk till annan webbplats

Prata med ditt barn om corona

Det viktigaste du kan göra som vuxen är att trygga, lugna och stärka barnets känsla av kontroll. För att göra det måste du ta reda på vad just ditt barn vet och behöver.

Mer information finns på Bris hemsida.länk till annan webbplats

Röda Korsets stödlinje

Känner du stress och oro kring coronautbrottet som pågår? Röda Korset har en stödlinje där du får prata med personer som har utbildning i psykologisk första hjälpen och förståelse för den nuvarande situationen. Öppet måndag till fredag klockan 12–16. Alla samtal är anonyma.

Telefonnummer: 0771-900 800
Mer information finns på Röda Korsets hemsida.länk till annan webbplats

SOS

Kontakta en psykiatrisk akutmottagning eller ring 112 om du mår så dåligt att det känns outhärdligt, eller om du har tankar eller planer på att avsluta ditt livlänk till annan webbplats.

Detsamma gäller om du är orolig över att någon i din närhet mår så dåligt länk till annan webbplatsatt hen riskerar att skada sig själv eller någon annan allvarligt.


Senast uppdaterad 2020-12-22.

Reglerna på serveringsställen, exempelvis restauranger, kaféer och barer, skärps från och med den 24 december 2020. Katrineholms kommun kontrollerar att reglerna följs.

Du som besökare ska tänka på att:

 • hålla avstånd till andra besökare,
 • sitta ner när du äter eller dricker,
 • ingår du i ett större sällskap kommer ni att behöva dela upp er i mindre grupper. Restaurangen avgör hur ni ska sitta för att det ska ske på ett smittsäkert sätt i lokalen.

För dig som driver ett serveringsställe gäller följande:

1. Antalet besökare i ett och samma sällskap får högst uppgå till 4 personer (gäller från och med 24 december 2020). Fram till den 24 december gäller maxgränsen 8 personer.

2. Du får inte servera alkohol efter klockan 20 (gäller från och med 24 december 2020).

3. Du ska se till att det går att undvika trängsel på de ytor som besökare och gäster har tillträde till. Det gäller både inomhus och utomhus. Gästerna ska kunna hålla avstånd till varandra (minst 1 meter mellan sällskap). Du kan till exempel:

 • Möblera om eller på annat sätt skapa mer utrymme.
 • Markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera de avstånd där besökare får vara.
 • Begränsa antalet besökare som är samtidigt på serveringsstället.
 • Om det är kö, använd exempelvis nummerlappar.

4. Du ska se till att besökarna kan sitta vid ett bord när de ska äta och dricka. Man får hämta mat vid en disk eller en buffé om det kan ske utan trängsel.

5. Besökare ska ha möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjudas handsprit.

6. Sätt upp tydlig information som förklarar hur man som gäst kan minska risken för smittspridning. Enligt Folkhälsomyndigheten ska informationen till gästerna vara väl synlig och innehålla information om:

 • Att hålla avstånd.
 • Att tvätta händerna.
 • Att mat och dryck ska ätas när man sitter vid ett bord.
 • Att man bör stanna hemma om man har symptom på covid-19.

7. Personalen på ditt serveringsställe ska få tydlig information om hur man hindrar smittspridning mellan besökare och vilka hygienrutiner som gäller. Även här ligger ansvaret hos ägaren som driver stället.

8. Om det anordnas allmänna sammankomster på serveringsstället som exempelvis konserter, idrottsevenemang och liknande verksamheter ska du som driver serveringsstället organisera verksamheten så att besökare sitter ned.

Här kan du ta del av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd omlänk till annan webbplats
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställenlänk till annan webbplats

Anser du att ett företag inte följer riktlinjerna?
Kontakta Katrineholms kommun
Mejl: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se
Telefon: 0150-577 00

Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Från 1 juli gäller en ny lag för att förhindra smittspridning på serveringar.

Alla verksamheter som serverar mat eller dryck på plats berörs av den nya lagen.

Serveringar som restauranger och barer ska se till att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett säkert avstånd från varandra.

Den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskydd har ansvaret för att se till att lagen följs. Kommunen har rätt att stänga en verksamhet som inte följer lagen.

Lagen gäller fram till 31 december 2020. Regeringen har föreslagit att lagen ska förlängas till den 31 maj 2021.

Om smittskydd på serveringsställen på länsstyrelsens webbplats länk till annan webbplats

Företagare?

För kafé- och restaurangägare finns mer information om vad som krävs av dig på sidan för företag och föreningar.

Senast uppdaterad 19 november

Regeringen förbjuder nu sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 8 personer. Förbudet gäller från och med söndag 24 november och gäller under fyra veckor.

Verksamheter som skolor, kollektivtrafik, privata evenemang och besök i affärer omfattas inte av förbudet. Men lagen kompletteras med rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som även gäller dessa.

Evenemangskalendern uppdateras löpande

Vi försöker hålla vår evenemangskalender uppdaterad med information om kommande evenemang. Du som arrangör, kom ihåg att skicka in eventuella förändringar om ditt evenemang till oss.

Ordinarie föreningsverksamhet

Folkhälsomyndigheten rekommenderar hälsoaktiviteter, men manar till viss försiktighet. Träna gärna - men träna säkertlänk till annan webbplats

Åtgärder för att stötta föreningar och företag

Mer information till föreningar och företag

 

Uppdaterat 2020-11-12

Boenden, som äldreboenden, särskilda boenden, korttidsboenden och korttidsvistelse inom LSS samt grupp- och servicebostäder inom funktionsstöd är sedan 1 oktober öppna för besök.

När du besöker dina nära och kära på ett av våra äldreboenden ska du:
Förboka ditt besök
• Du ska vara frisk och symptomfri
• Hålla distans
• Tvätta/sprita händerna

Besökstider: efter överenskommelse.
Besök får endast ske i boendes lägenhet eller annan, av personalen hänvisad, plats.
Vi rekommenderar att besöken begränsas till två anhöriga.
Servering stängd - ta gärna med egen fikakorg.
Försiktig öppning gäller tills vidare.

Simhallen är stängd för allmänheten, läs mer på simhallens sida.

KomTek Fritidskurser och Maker Space sker endast digitalt. Se KomTeks sida.

Biblioteket är stängt för allmänheten. Se mer på bibliotekets sida.

Perrongen har delat upp ungdoms-grupperna för att minska antalet personer i huset. Se mer på Perrongens sida.

Anhörigcentralen på Drottninggatan 21 har öppet men med coronasäkra rutiner och mötesformer.

Öppna förskolan på Familjecentralen i Nävertorp kommer att starta igen (efter fem månaders uppehåll på grund av covid-19) onsdag den 5 augusti. Se öppettider på öppen förskolas sida.

Restaurangerna vid våra äldreboenden Igelkotten, Almgården och Yngaregården är stängda för allmänheten.

Resurscenter har öppet men med coronosäkra rutiner och mötesformer.

Dagverksamheterna inom äldreomsorgen kommer att hållas stängda.

Viadidakts överskottsmarknad och Café Luvan har stängt tillsvidare.

Restaurang Gjutaren (Lindengymnasiet) har stängt från och med onsdag 25 mars.

Besök kan i vissa fall tillåtas efter överenskommelse med boendets enhetschef eller ansvarig sjuksköterska. Exempelvis om det handlar om besök vid livets slutskede. Det får då inte finnas någon misstanke om smitta.

Mat till dem med matabonnemang och matkort från kommunens restauranger kommer att få sin mat.

Kontaktuppgifter till våra äldreboenden

Är du frisk ska du gå till jobbet.
Känner du dig sjuk ska du stanna hemma.

Sjuk är du om du har feber,
inte mår bra i kroppen
hostar och är förkyld.

Besök på kaféer och restauranger

När du går på restaurang eller kafé
ska du hålla avstånd till andra besökare
och sitta ner när du äter och dricker.

Vem är sjuk?

Om du jobbar i Katrineholms kommun
eller har besökt en person
i kommunens verksamhet
berättar kommunen för dig
om du har träffat en person som har corona.

Katrineholms kommun berättar inte
vem som är sjuk på webbsidan
eller i tidningen.

Kommunen följer lagen
så att du kan vara trygg.

Behöver du hjälp?

Om du blir slagen
eller hotad hemma
så kan du få hjälp.

Du kan ringa Relations-våld-teamet.
De hjälper dig.

Om du är kvinna kan du ringa på telefonnummer 020-50 50 50.
Det är gratis
och de har tolk på olika språk.
De hjälper dig.

Om du är barn kan du ringa Bris
telefonnummer 116 111.
Det är gratis
och du kan ringa hela dagen
och på helgen.
De hjälper dig.

Stängt

Du kan inte besöka dessa platser
de har stängt.

 • Anhörigcentralen
 • Öppna förskolan på Familjecentralen
 • Resurscenter
 • Restaurangerna på äldreboenden
 • Restaurang Gjutaren
 • KomTek
 • Grupp- och servicebostäder
 • Dagverksamheterna
 • Viadidakts överskottsmarknad
 • Café Luvan

Du kan inte besöka kommunens boenden

Boendena är:

 • Äldreboenden
 • Särskilda boenden
 • Korttidsboenden
 • Korttidsvistelse LSS

Om du måste besöka en person,
då ska du fråga personalen först.

Aktiviteter

Aktiviteter och evenemang
med fler än 50 personer
är olagliga.

Du kan få böter eller fängelse
om du har en aktivitet
med fler än 50 personer.

Du ska inte ordna
exempel bröllop, fester med mera
med mer än 50 personer.

"Vi har en samhällssmitta. Nu är det allvar." Kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) sammanfattar läget kring corona i Katrineholms kommun den 30 mars 2020.
Undertexter finns, du slår själv på dem på filmen.

Är du frisk: gå till jobbet eller skolan

Om du är frisk och symptomfri går du till jobbet eller skolan. Om du är sjuk stannar du hemma tills du är helt frisk plus två dagar (48-timmar) innan du går tillbaka till jobbet eller skolan.

Riskgrupper

Vid frågor om åtgärder för eventuella riskgrupper hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens sidalänk till annan webbplats.

Om du har symptom - stanna hemma

Alla måste ta ansvar för att förhindra att smitta sprids. Om man är sjuk så ska man stanna hemma från skola och arbete och undvika sociala kontakter som kan bidra till smittspridning.

Särskilt viktigt är att de som arbetar med vård av äldre inte går till jobbet om de får symptom på luftvägsinfektion. Anhöriga bör också undvika onödiga besök på sjukhus och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymptom. Att undvika onödiga besök skyddar de mest sårbara.

Alla frågor från journalister hänvisas till:

Mejl: kommunikation@katrineholm.se
Telefon: 0150-570 00 (växeln)
Fråga efter kommunikatör i tjänst.

Information till anställda i Katrineholms kommun

Information för dig som anställd hittar du på kommunens intranät Communis.