/

Aktuell information om corona/covid-19 i Katrineholm

Katrineholms kommun följer händelseutvecklingen och samverkar med länsstyrelsen och andra myndigheter i regionen. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppdaterar sidan löpande.

Här är en sammanfattning om hur kommunens verksamheter påverkas.

Kommunens lokaler och anläggningar

Öppet för föreningsverksamhet och allmänhet

Kommunens lokaler och anläggningar är öppna för alla aktiviteter. Du som hyr eller deltar i aktiviteter i våra lokaler ska följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd Länk till annan webbplats..

Tillfällig justering av avgifter med anledning av covid-19

Tillägsavgift vid utebliven eller försenad avbokning av kommunens lokaler tas inte ut under perioden från och med 3 september till och med 30 september 2021. På sidan för boka lokaler och anläggningar hittar du beslutet i sin helhet.

Fritidsverksamhet för ungdomar

 • Kommunala fritidsgårdar i Sköldinge och Forssjö har öppet. I Strångsjö öppnar fritidsgården när det går att ha coronasäker verksamhet.
 • Lyckliga gatornas verksamhet är igång.
 • Perrongen har öppet.

Distansutbildningen återgår till platsundervisning för elever på Viadidakt

Öppningen av vuxenutbildningen på plats kommer att ske gradvis och anpassas efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Alla elever kommer att i god tid få en tydlig information om när och hur vi öppnar vuxenutbildningen igen.

Skolan i höst

Barn och unga i alla våra verksamheter ska börja skolan i höst och då enbart ha undervisning på plats. Inga barn eller unga ska börja höstterminen med distansundervisning.

Om det här behöver ändras på grund av smittläget, kommer vi att informera om det på vår sida för skola och utbildning i samband med corona.

Senast uppdaterad 14 september.

Folkhälsomyndigheten prioriterar i vilken ordning personer ska erbjudas vaccination. Det kallas att vaccinationen görs i olika faser. Här kan du läsa mer om det som gäller kring vaccination mot covid-19.

Under hösten sker förändringar i vaccinationsarbetet mot covid-19 i hela Sörmland Länk till annan webbplats.. De flesta privata vaccinatörernas uppdrag går ut och vaccineringen tas till stora delar över av Region Sörmland. Fortsatt vaccination kommer framför allt att ske på vårdcentraler i länet.

Den nya vaccinationslokalen i Katrineholm är Vårdcentralen Nävertorp

Vaccination i Sörmland mot covid-19 på 1177 Länk till annan webbplats.

Boka tid för vaccinering Länk till annan webbplats., se film på engelska, arabiska och somaliska.

Filmer om vaccination mot covid-19 på flera språk Länk till annan webbplats.

Uppdaterad 17 augusti

Med anledningen av pandemin finns nu ett nytt stödpaket till det lokala näringslivet. Katrineholms kommunkoncern inför extra hyresrabatter till vissa utsatta branscher, vilket ger möjlighet att söka 50 % i hyresreduktion.

Har du frågor och vill få tips om vilka stöd som kan vara aktuella för dig och din verksamhet, kontakta näringslivsavdelningen. Vi kan hjälpa dig att hitta rätt bland bidragen och var du gör din ansökan.

Stödpaketet från Katrineholms kommunkoncern:

 • Hyresrabatt på upp till 50 % (+ 50 % från regeringen) för kommunens och KFAB/Kiabs lokaler. Gäller 30 september 2021. Förutsättning att regeringen fattar beslut om den tillfälliga hyresrabatten. Regelverket för hyresrabatten följer Regeringens krav.

 • Näringslivsavdelningen får i uppdrag att stötta företag i kommunen att söka de statliga stöd som ges till näringslivet. Gäller även hyresrabatten för vissa utsatta branscher.

 • Restauranger kan öppna sina uteserveringar omedelbart (om Polisen beviljar ansökan) och ha öppet fram till 30 september.

 • Möjlighet till större markupplåtelser än vanligt för uteserveringar – till och med 30 september.

 • Underlätta för butiker som i mindre skala vill flytta ut sin verksamhet på gatan – gäller fram till 30 september.

Läs mer om Regeringens stödpaket Länk till annan webbplats.

Näringslivsavdelningen

Näringslivschef
Stefan Toll
Mejl: stefan.toll@katrineholm.se
Telefon: 070-588 77 94


Näringslivsutvecklare/företagslots
Carina Lloyd
Mejl: carina.lloyd@katrineholm.se
Telefon: 070-595 96 65

 

Stöd från andra organisationer och bra att veta

Matchajobben.nu

Webbtjänsten matchajobben.nu hjälper regionens företag att hitta varandra. Tjänsten har tagits fram på initiativ av Region Östergötland och finns också för Region Sörmland. Där kan du som företagare lägga upp vad du erbjuder eller har behov av. Till exempel behov av uppdrag, att du saknar arbetskraft eller har tillgänglig arbetskraft.

Gå in direkt och lägg in dina behov, och dela till alla dina företagsvänner!
Läs mer och hitta företag på www.matchajobben.nu/sormland Länk till annan webbplats.

Kostnadsfri rådgivning till företag i Katrineholm

För att stödja näringslivet att hantera Corona-pandemins effekter ger vi rådgivning till Katrineholms näringsliv. Du kan få 1 timmes kostnadsfri rådgivning med någon av KATECs 10 specialister inom ekonomi, juridik, affärsutveckling och allmän rådgivning. Detta finansieras av Katrineholms kommun och Sörmlands sparbanks stödfond.

Boka en tid på www.katec.se/bokning-radgivning Länk till annan webbplats.

Samlad information från verksamt.se

verksamt.se Länk till annan webbplats. finns det samlad information från myndigheter och som är viktig för dig som företagare att känna till i samband med corona/covid-19. Här finns även information på engelska. 

Regeringen: stöd och krispaket till företagare

Här hittar du som företagare information från regeringen Länk till annan webbplats. gällande bland annat stöd och krispaket till företagare och ekonomiska åtgärder med anledning av corona/covid-19.

Skatteverket: anstånd med skattebetalning

I vissa fall kan du få anstånd med att betala din skatt. Med anledning av coronaviruset har Skatteverket förtydligat vad som gäller i den nuvarande skatteförfarandelagen. Skatteverket bevakar även regeringens förslag till åtgärder för att stödja företag som drabbas ekonomiskt med anledning av coronaviruset.

Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Tillväxtverket: korttidsarbete

All information om detta stöd och hur det fungerar finns samlat på Tillväxtverkets hemsida. Här finns aktuell information, information om hur du ansöker och gör avstämning samt frågor och svar.

Tillväxtverkets webbplats

Försäkringskassan: sjuklönekostnader

Försäkringskassan får frågor om reglerna för smittbärarpenning, sjukpenning, ersättning för vab och ersättning för deltagande i program hos Arbetsförmedlingen med anledning av coronaviruset.

Försäkringskassans webbplats Länk till annan webbplats.

Riksbanken: finansiellt stöd

Riksbanken har beslutat att låna ut pengar för att hjälpa företag som drabbas ekonomiskt till följd av coronaviruset och covid-19. Det är företagets bank som sedan förmedlar pengarna vidare till företagen. Riksbanken erbjuder bankerna upp till 500 miljarder kronor som sedan kan förmedlas vidare till dig som driver företag med verksamhet i Sverige.

Riksbankens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stödinsats för Sörmlands besöksnäring

Bolaget STUA (Sörmlands turismutveckling AB), som bland annat ägs av regionen och kommunerna, får medel från Region Sörmland för att genomföra en stödinsats för besöksnäringen i Sörmland. STUA ska samordna frågor som rör exempelvis affärsrådgivning, juridik och försäkringar.

Region Sörmlands webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Destinationsutveckling Sörmlands webbplats Länk till annan webbplats.
Ring STUA för att boka rådgivning: 0155-220 800 eller maila radgivning@stua.se

Almi: tre råd till dig som företagare

Här kan du läsa mer om Almis råd Länk till annan webbplats. till dig som företagare gällande corona/covid-19

Almis lånefond

Almis webbplats Länk till annan webbplats.

Business Sweden: företagare med internationell verksamhet

Business Sweden arbetar för att stödja företagare med internationell verksamhet i denna situation.

Business Swedens webbplats Länk till annan webbplats.

Stöd för industriföretagen i Sörmland

För att hjälpa dig som företagare inom industrin att hantera följdeffekterna av den pågående Corona­pandemin erbjuder partnerskapet FriS-Framtidens industri i Sörmland nu stöd och rådgivning till de sörmländska industriföretagen.

Deltagande partners i arbetet är Almi i Sörmland, Mälardalen Industrial Technology Center (MITC), Handelskammaren Mälardalen och Östsvenska Handelskammaren.

Mälardalen Industrial Technology Center webbplats Länk till annan webbplats.

Krispengar till kulturen

Kulturrådet, Filminstitutet, Konstnärsnämnden och Sveriges författarfond fördelar krispengar till kulturen.

Regeringen har fattat beslut om hur krispaketet på 500 miljoner kronor till kulturen ska fördelas och om villkoren för stödet, bland annat genom att besluta om en ny förordning om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av covid-19. Pressmeddelandet krispengar till kulturen Länk till annan webbplats.

Smittläget inom vård och omsorg 22 september

Av cirka 1 450 brukare har vi:

0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
0 bekräftade fall inom hemtjänsten
0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsstödsområdet
0 bekräftade fall inom privata vårdutförare

Siffrorna uppdateras varje onsdag så länge Socialstyrelsen efterfrågar dessa uppgifter.

Socialstyrelsen, som har ett statligt uppdrag att värna hälsa, välfärd och tillgång till vård och omsorg, begär in uppgifter om smittspridning från landets alla kommuner. Katrineholms kommun sammanställer information om smittspridning och skickar uppgifterna till Socialstyrelsen. Samma siffror visar vi här.

Vi rapporterar antalet bekräftade fall av covid-19 inom vård och omsorg i både kommunal och privat regi i Katrineholms kommun. Rapporteringen är en nulägesbild.

Fler siffror

Vaccination mot covid-19 i Region Sörmland Länk till annan webbplats.

Smittläget i de sörmländska kommunerna – Region Sörmland Länk till annan webbplats.

Antal corona-smittade i Sverige och länen – Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

På Region Sörmalands webbplats kan du hämta informationsmaterial om coronaviruset (covid-19) med bilder och på olika språk. Materialet fylls på löpande.
Informationsmaterial om coronaviruset Länk till annan webbplats..

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning.

Som verksamhetsutövare är du enligt den tillfälliga covid-19-lagen skyldig att bedriva din verksamhet på ett sätt som gör att människor kan hålla avstånd från varandra. Det får inte bli trångt i dina lokaler. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs. 

Det här gäller dig som driver en verksamhet där du använder, hyr ut eller lånar ut en lokal eller ett område till privatpersoner. Läs mer på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad 2020-11-11

Vi vill att alla ska känna sig trygga i vår verksamhet. Vi värnar rätten till den personliga integriteten och därför kommenterar vi inte enskilda brukare, personal eller elever i vår verksamhet.

Vi följer lagarna, Offentlighets- och sekretesslagen och Patientsäkerhetslagen, samt de olika statliga expertmyndigheternas råd.

När det finns konstaterad corona-smitta i Katrineholms kommuns verksamheter följer vi de direktiv vi får från regionens smittskyddsläkare:

 • Vi kontaktar Region Sörmland.
 • Anhöriga informeras (om brukaren vill och/eller om den anhörige träffat den smittade).
 • Personal som varit i kontakt med en konstaterat smittad person informeras och följer sedan regionens riktlinjer.

När allt fler är hemma på grund av corona så ökar risken att utsättas för till exempel fysiskt, psykiskt och sexuellt våld.

Även risken för psykisk ohälsa ökar då många känner sig oroliga kring vad som sker. Ta hand om dina nära och kära även in ni inte kan ses. Ett samtal kan göra mycket för att lindra oro och ensamhet.

Kommunen erbjuder olika stödinsatser för dig som blir utsatt eller mår dåligt.

OBS! Frågor om fysiska symptom hänvisas till 1177.
Vid akuta situationer ringer du 112.

Relationsvåldsteamet

Om du behöver hjälp, råd och stöd kring våld i hemmet kan du kontakta Relationsvåldstemet. Det är gratis att ringa och träffa dem.

Våld i nära relationer kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt, latent, materiellt och/eller hedersrelaterat.

Information och kontaktuppgifter till Relationsvåldsteamet

Barn, unga & vuxna som far illa

Far du själv illa eller får vetskap om eller misstänker att ett barn, ung eller vuxen far illa bör du anmäla det till socialförvaltningen. Samtliga anmälningar om barn och ungdomar som far illa hanteras skyndsamt.

Kontakt till mottagningsgruppen barn, unga och vuxna

Familjecentralens familjestödjare

Familjecentralens familjestödjare (Nävertorp) finns tillgänglig för råd- och stödsamtal via telefon.
Du som förälder till barn 0-12 år får stöd, hjälp med frågor om familjesituationen eller att vara förälder. Familjestödjare hjälper också till med vägledning och med att kontakta andra myndigheter och annan samhällsinformation.

Telefon: 0150-575 01
E-post: socialforvaltningen@katrineholm.se

Andra organisationer som kan hjälpa dig

Det finns även andra som kan hjälpa dig. Detta är några av dem:

Barnens rätt i samhället (Bris)

Du som är under 18 år kan ringa till Bris och prata med en kurator. Det är gratis. Du kan ringa till Bris alla dagar i veckan, även helg, och du behöver inte berätta ditt namn om du inte vill det.

Telefonummer: 116 111
Mer information finns på Bris hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kvinno- och Tjejjouren Miranda

Miranda finns för dig som behöver någon att prata med i dessa oroliga tider. Vi har särskild kunskap om kvinnor och barns utsatthet för våld i nära relation, men välkomnar i dessa tider alla typer av samtal.

Vår stödverksamhet riktar sig till dig som är kvinna, eller barn och unga oavsett könsidentitet. Vi lyssnar och stöttar, inget problem är för litet eller för stort.

Telefon 0150-780 44, öppet vardagar klockan 10-14.
Mejl: tjej@jourmiranda.se

Chat, Chatta med tjejjouren Miranda Länk till annan webbplats.
Vi är tillgängliga
Måndagar kl. 19-21
Onsdagar kl. 14-16
Torsdagar kl. 19-21
Fredagar kl. 16-18

Kvinnofridslinjen

Tar emot samtal från hela Sverige, dygnet runt. Det är gratis och de erbjuder tolkning på olika språk.

Telefonnummer: 020-50 50 50
Mer information finns på Kvinnofridslinjens hemsida. Länk till annan webbplats.

Äldrelinjen

Är du över 65 och känner att du behöver prata med någon? Ring äldrelinjen på vardagar mellan 10-15.

Telefonnummer: 020-22 22 33
Mer information finns på hemsidan Mind, för psykisk hälsa. Länk till annan webbplats.

Prata med ditt barn om corona

Det viktigaste du kan göra som vuxen är att trygga, lugna och stärka barnets känsla av kontroll. För att göra det måste du ta reda på vad just ditt barn vet och behöver.

Mer information finns på Bris hemsida. Länk till annan webbplats.

Röda Korsets stödlinje

Känner du stress och oro kring coronautbrottet som pågår? Röda Korset har en stödlinje där du får prata med personer som har utbildning i psykologisk första hjälpen och förståelse för den nuvarande situationen. Öppet måndag till fredag klockan 12–16. Alla samtal är anonyma.

Telefonnummer: 0771-900 800
Mer information finns på Röda Korsets hemsida. Länk till annan webbplats.

SOS

Kontakta en psykiatrisk akutmottagning eller ring 112 om du mår så dåligt att det känns outhärdligt, eller om du har tankar eller planer på att avsluta ditt liv Länk till annan webbplats..

Detsamma gäller om du är orolig över att någon i din närhet mår så dåligt Länk till annan webbplats.att hen riskerar att skada sig själv eller någon annan allvarligt.


Senast uppdaterad 2021-06-18

Anser du att ett företag inte följer riktlinjerna?
Kontakta Katrineholms kommun
Mejl: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se
Telefon: 0150-577 00

Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Från 1 juli gäller en ny lag för att förhindra smittspridning på serveringar.

Alla verksamheter som serverar mat eller dryck på plats berörs av den nya lagen.

Serveringar som restauranger och barer ska se till att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett säkert avstånd från varandra.

Den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskydd har ansvaret för att se till att lagen följs. Kommunen har rätt att stänga en verksamhet som inte följer lagen.

Om smittskydd på serveringsställen på länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Företagare?

För kafé- och restaurangägare finns mer information om vad som krävs av dig på sidan för företag och föreningar.

Tack för att du håller avstånd!

Två personer som står med två meters avstånd från varandra

Senast uppdaterad 2020-11-11

Vi behöver din hjälp att minska smittspridningen!

Varför?

 • Minska antalet dödsfall och mänskligt lidande.
 • Minska belastningen i vården så att de som behöver kan få vård,
  både corona-patienter och andra sjuka personer.
 • För att vi så snart som möjligt ska kunna leva som vanligt igen. Och i och med det kan vi:
  • Minska antalet personer som blir arbetslösa.
  • Minska antalet företag som går i konkurs.

Vad ska jag göra?

 • Stanna hemma om du känner dig sjuk.
 • Tvätta händerna ofta och i minst 20 sekunder.
 • Undvika sociala sammanhang och platser där många personer vistas.
 • Håll avstånd från dem du träffar, även saliv från skratt kan smitta.
 • Hosta och nys i armvecket.

Är du frisk: gå till jobbet eller skolan

Om du är frisk och symptomfri går du till jobbet eller skolan. Om du är sjuk stannar du hemma tills du är helt frisk plus två dagar (48-timmar) innan du går tillbaka till jobbet eller skolan.

Riskgrupper

Vid frågor om åtgärder för eventuella riskgrupper hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens sida Länk till annan webbplats..

Om du har symptom - stanna hemma

Alla måste ta ansvar för att förhindra att smitta sprids. Om man är sjuk så ska man stanna hemma från skola och arbete och undvika sociala kontakter som kan bidra till smittspridning.

Särskilt viktigt är att de som arbetar med vård av äldre inte går till jobbet om de får symptom på luftvägsinfektion. Anhöriga bör också undvika onödiga besök på sjukhus och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymptom. Att undvika onödiga besök skyddar de mest sårbara.Filmer om vad vi längtar efter

Det kommer en tid efter pandemin. Då kan vi göra det vi längtar efter igen. Till dess får vi påminna varandra om att hålla i, hålla ut och hålla avstånd. Genom att hålla avstånd visar du omtanke till andra runt omkring dig.

I de här filmerna berättar personer i Katrineholm vad de längtar efter att göra när pandemin är över.

Therése

Therése arbetar bland annat som fotograf. På frågan "Vad längtar du efter att göra när pandemin är över?" svarar hon: "Jag längtar efter att få umgås med alla mina vänner. Samtidigt! Har man en ganska stor vänkrets så är det svårt att göra det idag. Jag längtar tills vi kan ses alla tillsammans och man får krama om varandra igen".

Videon är ett mediealternativ till texten. Undertexter finns på svenska.

Julia

Julia studerar till grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 på universitetet. På frågan "Vad längtar du efter att göra när pandemin är över?" svarar hon: "Det jag längtar mest efter är att få tillbaka mina vanliga rutiner igen. För nu har jag pluggat hemifrån sedan mars och jag saknar verkligen att åka till skolan och träffa mina klasskompisar där och inte bara ses digitalt".

Videon är ett mediealternativ till texten. Undertexter finns på svenska.

Elis

Elis är 5 år och bor i Katrineholm. På frågan "Vad längtar du efter att göra när pandemin är över?" svarar han: "Åka till Leos lekland. Åka till Bamse. Och åka tåg".

Videon är ett mediealternativ till texten. Undertexter finns på svenska.

Viktor

Viktor arbetar som snickare. På frågan "Vad längtar du efter att göra när pandemin är över?" svarar han: "Jag längtar till att man får göra lite vad man vill. Som att åka och hälsa på gamla släktingar och träffa familj, nära och kära".

Videon är ett mediealternativ till texten. Undertexter finns på svenska.

Hampus

Hampus är elev på Duveholms gymnasiesärskola i Katrineholm. På frågan ”Vad längtar du efter att göra när pandemin är över?” svarar han att han vill åka till England, träffa vänner och gå på en Iron Maiden-konsert.

Videon är ett mediealternativ till texten. Undertexter finns på svenska.

Linnéa

Linnéa Jonsson är undersköterska vid Katrineholms äldreomsorg. Linnéa berättar att hon längtar efter att få komma ut på hästtävlingar, att bli av med munskydd, att kramas och att träffa nära och kära. Hon vill också gå i affärer som vanligt igen och kunna ha mer närhet med sina pensionärer och möjlighet att ta med dem ut på mer saker.

Videon är ett mediealternativ till texten. Undertexter finns på svenska.

Owais

Owais går på gymnasiet i Katrineholm. På frågan ”Vad längtar du efter när pandemin är över?” svarar han att han längtar efter att gå i skolan som vanligt utan distansundervisning, att få vara med sina vänner, och att folk inte ska bli sjuka och dö.

Videon är ett mediealternativ till texten. Undertexter finns på svenska.

Kickis

Louise "Kickis" Eriksson är undersköterska vid Katrineholms äldreomsorg. På frågan "Vad längtar du efter att göra när pandemin är över?" svarar hon: "Jag längtar efter att få träffa min släkt och mina vänner och umgås med dem. Och så längtar jag efter att, på jobbet, kunna ha aktiviteter med de boende så att de kan få träffa sina kompisar från andra avdelningar."

Videon är ett mediealternativ till texten. Undertexter finns på svenska.

Mats

Mats Fredriksson är egen företagare, baskettränare och general för Katrineholmsveckan. På frågan "Vad längtar du efter att göra när pandemin är över?" svarar Mats att han ser fram emot att vi ska slippa gå omkring och vara rädda för en sjukdom eller för varandra och kunna återgå till normala liv. För egen del ser han även fram emot att hans basketlag ska kunna börja spela matcher igen och att de ska kunna arrangera Katrineholmsveckan.

Videon är ett mediealternativ till texten. Undertexter finns på svenska.

Abdi

Abdi går på högstadiet i Katrineholm. Det han längtar efter när pandemin är över är att få resa utan att vara rädd för att bli sjuk. I videon berättar han om vad han längtar efter på svenska och på somaliska.

Videon är ett mediealternativ till texten. Undertexter finns på svenska.

Alla frågor från journalister hänvisas till:

Mejl: kommunikation@katrineholm.se
Telefon: 0150-570 00 (växeln)
Fråga efter kommunikatör i tjänst.