/
/

Aktuell information om corona/covid-19 i Katrineholm

Katrineholms kommun följer händelseutvecklingen och samverkar med länsstyrelsen och andra myndigheter i regionen. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppdaterar sidan löpande.

Webbsidan är senast uppdaterad 30 mars 2020 klockan 21:54
Sidans information finns på lätt svenska längre ner på sidan.

"Vi har en samhällssmitta. Nu är det allvar." Kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) sammanfattar läget kring corona i Katrineholms kommun.
Undertexter finns, du slår själv på dem på filmen.

Skyddsutrustning är extra viktigt just nu och vi behöver mer. Har du någon form av skyddsutrustning? Till exempel:

 • Engångshandskar
 • Munskydd
 • Handsprit
 • Plastförkläden

Lämna in eller skicka materialet till vård- och omsorgsförvaltningen på Upplandsgatan 2.

Just nu är vi i stort behov av timvikarier till vård- och omsorgsförvaltningen. Tipsa gärna dem du känner om annonserna.

Timvikarie vid vård och omsorgsförvaltningenlänk till annan webbplats

Uppdaterat 2020-03-28

När allt fler är hemma på grund av corona så ökar risken att utsättas för till exempel fysiskt, psykiskt och sexuellt våld.

Även risken för psykisk ohälsa ökar då många känner sig oroliga kring vad som sker. Ta hand om dina nära och kära även in ni inte kan ses. Ett samtal kan göra mycket för att lindra oro och ensamhet.

Kommunen erbjuder olika stödinsatser för dig som blir utsatt eller mår dåligt.

Relationsvåldsteamet

Om du behöver hjälp, råd och stöd kring våld i hemmet kan du kontakta Relationsvåldstemet. Det är gratis att ringa och träffa dem.

Våld i nära relationer kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt, latent, materiellt och/eller hedersrelaterat.

Information och kontaktuppgifter till Relationsvåldsteamet

Barn, unga & vuxna som far illa

Far du själv illa eller får vetskap om eller misstänker att ett barn, ung eller vuxen far illa bör du anmäla det till socialförvaltningen. Samtliga anmälningar om barn och ungdomar som far illa hanteras skyndsamt.

Kontakt till mottagningsgruppen barn, unga och vuxna

Andra organisationer som kan hjälpa dig

Det finns även andra som kan hjälpa dig. Detta är några av dem:

Barnens rätt i samhället (Bris)

Du som är under 18 år kan ringa till Bris och prata med en kurator. Det är gratis. Du kan ringa till Bris alla dagar i veckan, även helg, och du behöver inte berätta ditt namn om du inte vill det.

Telefonummer: 116 111
Mer information finns på Bris hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvinnofridslinjen

Tar emot samtal från hela Sverige, dygnet runt. Det är gratis och de erbjuder tolkning på olika språk.

Telefonnummer: 020-50 50 50
Mer information finns på Kvinnofridslinjens hemsida.länk till annan webbplats

Äldrelinjen

Är du över 65 och känner att du behöver prata med någon? Ring äldrelinjen på vardagar mellan 10-15.

Telefonnummer: 020-22 22 33
Mer information finns på hemsidan Mind, för psykisk hälsa.länk till annan webbplats

Prata med ditt barn om corona

Det viktigaste du kan göra som vuxen är att trygga, lugna och stärka barnets känsla av kontroll. För att göra det måste du ta reda på vad just ditt barn vet och behöver.

Mer information finns på Bris hemsida.länk till annan webbplats

Röda Korsets stödlinje

Känner du stress och oro kring coronautbrottet som pågår? Röda Korset har en stödlinje där du får prata med personer som har utbildning i psykologisk första hjälpen och förståelse för den nuvarande situationen. Öppet måndag till fredag klockan 12–16. Alla samtal är anonyma.

Telefonnummer: 0771-900 800
Mer information finns på Röda Korsets hemsida.länk till annan webbplats

SOS

Kontakta en psykiatrisk akutmottagning eller ring 112 om du mår så dåligt att det känns outhärdligt, eller om du har tankar eller planer på att avsluta ditt livlänk till annan webbplats.

Detsamma gäller om du är orolig över att någon i din närhet mår så dåligt länk till annan webbplatsatt hen riskerar att skada sig själv eller någon annan allvarligt.

 

Uppdaterat 2020-03-27

Regeringen förbjuder nu sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. Förbudet gäller från och med söndag 29 mars och gäller tillsvidare.

Verksamheter som skolor, kollektivtrafik, privata evenemang och besök i affärer omfattas inte av förbudet. Men lagen kompletteras med rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som även gäller dessa.

Evenemangskalendern uppdateras löpande

Vi försöker hålla vår evenemangskalender uppdaterad med information om kommande evenemang. Du som arrangör, kom ihåg att skicka in eventuella förändringar om ditt evenemang till oss.

Ordinarie föreningsverksamhet

Folkhälsomyndigheten rekommenderar hälsoaktiviteter, men manar till viss försiktighet. Träna gärna - men träna säkertlänk till annan webbplats

Åtgärder för att stötta föreningar och företag

Mer information till föreningar och företag

 

Uppdaterat 2020-03-26

Vi vill att alla ska känna sig trygga i vår verksamhet. Vi värnar rätten till den personliga integriteten, vi följer lagstiftningen samt expertmyndigheternas råd.

Olika kommuner har hanterat offentliggörande av information rörande corona-smitta på olika sätt. Katrineholms kommuns hållning är att inte kommentera enskilda brukare, personal eller elever i vår verksamhet. Det grundar sig i Offentlighets- och sekretesslagen samt Patientsäkerhetslagen.

Det finns konstaterad corona-smitta i Katrineholms kommuns verksamheter. Vi följer de direktiv vi får från regionens smittskyddsläkare när smitta konstateras:

 • Vi kontaktar Region Sörmland.
 • Anhöriga informeras.
 • Personal som varit i kontakt med en konstaterat smittad person informeras och följer sedan regionens riktlinjer.


Uppdaterat 2020-03-24

Simhallens öppettider är begränsade, se simhallens sida.

Boenden, som äldreboenden, särskilda boenden, korttidsboenden och korttidsvistelse inom LSS, är stängda för besökare. Se mer nedan.

Grupp- och servicebostäder inom funktionsstöd är stängda för besökare.

Anhörigcentralen på Drottninggatan 21 har stängt tillsvidare.

Öppna förskolan på Familjecentralen i Nävertorp är också stängd tillsvidare.

Restaurangerna vid våra äldreboenden Igelkotten, Almgården och Yngaregården är stängda för allmänheten.

Resurscenter stänger större delen av sin verksamhet. Berörda får information.

Dagverksamheterna inom äldreomsorgen kommer att hållas stängda.

Viadidakts överskottsmarknad och Café Luvan har stängt tillsvidare.

Restaurang Gjutaren (Lindengymnasiet) har stängt från och med onsdag 25 mars.

KomTek har stängt för allmänheten.


Uppdaterat 2020-03-18

Alla boenden är stängda för besökare för att minska smittorisken för corona (covid-19). Detta gäller äldreboenden, särskilda boenden, korttidsboenden och korttidsvistelse inom LSS.

Besök kan i vissa fall tillåtas efter överenskommelse med boendets enhetschef eller ansvarig sjuksköterska. Exempelvis om det handlar om besök vid livets slutskede. Det får då inte finnas någon misstanke om smitta.

Mat till dem med matabonnemang och matkort från kommunens restauranger kommer att få sin mat.

Kontaktuppgifter till våra äldreboenden.

 

Uppdaterat 2020-03-16

Vi ber föräldralediga vårdnadshavare inom Katrineholms förskolor att hålla sina förskolebarn hemma under en period framöver. Syftet är att underlätta för personalen att hantera läget med corona som på olika sätt påverkar arbetsmiljön och verksamheten.

Denna vädjan gäller, utöver de föräldralediga, även alla vårdnadshavare inom förskolan som inte är i behov av barnomsorg på grund av arbete eller studier.

För frågor, vänd dig till respektive rektor.
Kontaktuppgifter förskolor

 

Är du frisk: gå till jobbet eller skolan

Om du är frisk och symptomfri går du till jobbet eller skolan. Om du är sjuk stannar du hemma tills du är helt frisk plus två dagar (48-timmar) innan du går tillbaka till jobbet eller skolan.

Riskgrupper

Vid frågor om åtgärder för eventuella riskgrupper hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens sidalänk till annan webbplats.

Om du har symptom - stanna hemma

Alla måste ta ansvar för att förhindra att smitta sprids. Om man är sjuk så ska man stanna hemma från skola och arbete och undvika sociala kontakter som kan bidra till smittspridning.

Särskilt viktigt är att de som arbetar med vård av äldre inte går till jobbet om de får symptom på luftvägsinfektion. Anhöriga bör också undvika onödiga besök på sjukhus och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymptom. Att undvika onödiga besök skyddar de mest sårbara.

 

Alla frågor från journalister hänvisas till:

Pascal Tshibanda, kommunikationschef
Telefon: 0150–577 70 eller 070–750 23 55
E-post: pascal.tshibanda@katrineholm.se

eller

Geza Simon, kommunikatör
Telefon: 0150-570 17 eller 070-670 17 30
E-post: geza.simon@katrineholm.se

Är du frisk ska du gå till jobbet eller skolan.
Känner du dig sjuk ska du stanna hemma.

Vi söker skyddsutrustning

Kommunens söker skydds-utrustning,
till exempel plasthandskar, förkläden, munskydd och handsprit.
Om du har skydds-utrustning
så kan du lämna det på Upplandsgatan 2.

Jobba hos oss

Vi söker personer
som kan jobba i vården
och på socialförvaltningen.

Barn på förskolan

Förskolan är öppen.
Barn som är sjuka
får inte gå till förskolan.

Barn som går 15 eller
20 timmar på förskolan
ska stanna hemma.

Vem är sjuk?

Om du jobbar i Katrineholms kommun
eller har besökt en person
i kommunens verksamhet
berättar kommunen för dig om du har
träffat en person som har corona.

Katrineholms kommun berättar inte
vem som är sjuk på webbsidan
eller i tidningen.

Kommunen följer lagen
så att du kan vara trygg.

Behöver du hjälp?

Om du blir slagen
eller hotad hemma
så kan du få hjälp.

Du kan ringa Relations-våld-teamet.
De hjälper dig.

Om du är kvinna kan du ringa på telefonnummer 020-50 50 50.
Det är gratis
och de har tolk på olika språk.
De hjälper dig.

Om du är barn kan du ringa Bris
telefonnummer 116 111.
Det är gratis
och du kan ringa hela dagen
och på helgen.
De hjälper dig.

Stängt

Du kan inte besöka dessa platser
de har stängt.

 • Anhörigcentralen
 • Öppna förskolan på Familjecentralen
 • Resurscenter
 • Restaurangerna på äldreboenden
 • Restaurang Gjutaren
 • KomTek
 • Grupp- och servicebostäder
 • Dagverksamheterna
 • Viadidakts överskottsmarknad
 • Café Luvan

Du kan inte besöka kommunens boenden

Boendena är:

 • Äldreboenden
 • Särskilda boenden
 • Korttidsboenden
 • Korttidsvistelse LSS

Om du måste besöka en person,
då ska du fråga personalen först.

Aktiviteter

Aktiviteter och evenemang
med fler än 50 personer
är olagliga.

Du kan få böter eller fängelse
om du har en aktivitet
med fler än 50 personer.

Du ska inte ordna
exempel bröllop, fester med mera
med mer än 50 personer.

Simhallen har andra öppettider.
Du kan se öppettiderna på simhallens webbsida.

Du ska studera hemma

De här skolorna är stängda:

 • Duveholmsgymnasiet
 • Katrineholms tekniska collage
 • Lindengymnasiet
 • Viadidakt

Du ska inte gå till dessa skolor.
Du ska studera
men inte i skolan.

Du kan sitta var du vill,
till exempel hemma.

Allt skolarbete görs via Ping Pong,
Lunis eller ItsLearning.


Information till anställda i Katrineholms kommun

Information för dig som anställd hittar du på kommunens intranät Communis.