/
/

Corona på flera språk - other languages

Sidan uppdaterades senast 21 januari 2021

 

Du kan få information
om viruset corona/covid-19
på flera språk.


Teckenspråk, lättläst och upplästlänk till annan webbplats på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Sjukdomen covid-19 sprids fortfarande i Sverige.

Här finns filmer på olika språk. Den ena handlar om skillnaden mellan PCR-test och antikroppstest. Den andra filmen handlar om att du ska testa dig om du har symtom för covid-19.

Filmer om provtagning och testning på olika språklänk till annan webbplats

Avstå fester och högtider

Vill du lyssna på ditt språk?

Du kan lyssna på information om

corona/covid-19 på olika språk.

Du kan lyssna på:

 • arabiska
 • somaliska
 • tigrinja

Så här lyssnar du

Trossamfundsledare talar om corona/covid-19

Med anledning av den rådande situationen har Myndigheten för stöd till trossamfund och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bett företrädare för olika trossamfund att informera om Corona/COVID-19.

Trossamfundsledare talar om coronalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bilder på film-klippen från trosamfunden

Om corona/covid-19

 • Amhariskalänk till annan webbplats – ራስዎንና ሌላውን በሽታ ከማስተላለፍ ይከላከሉ
 • Arabiskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – اﺣﻢِ ﻧﻔﺴﻚ واﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﺪوى
 • Darilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – از خود و دیگران در برابر انتشارعفونت محافظت کنی د
 • Engelskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – Protect yourself and others from spread of infection
 • Finskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – Suojele itseäsi ja muita infektion leviämiseltä
 • Franskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – Protégez-vous et protégez les autres contre la propagation du virus
 • Farsilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – از ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺟﮭﺖ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺴﺮی ﮐﻮوﯾﺪ- ۱۹ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﺪ
 • Kinesiskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – 保护自己及他人不受病毒的侵害
 • Kurmanjilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – Xwe û kesên din ji vegirtin û belavkirina nexweşiyê biparêze
 • Lulesamiskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – Suoddjit ietjat ja iehtjádijt soahpodimes
 • Meänkielilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – Suojaa ittestiä ja muita tauinlevittämisestä
 • Nordsamiskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – Suddje iežat ja earáid njoammuma viidumis
 • Pashtolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – د ﺳﺮاﯾﺖ د ﺧﭙﺮﯾﺪو ﻧﮫ ﺗﮫ ھﻢ ﺧﭙﻞ ځﺎن او ھﻢ ﻧﻮر ﮐﺴﺎن وﺳﺎﺗﮫ
 • Polskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – Chroń siebie i innych przed rozprzestrzenianiem się zakażenia
 • Persiska/Farsilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – از ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺟﮭﺖ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺴﺮی ﮐﻮوﯾﺪ- ۱۹ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﺪ
 • Romani arlilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – Arakh tut hem e javeren kotar e zarazakoro buvljaribe
 • Romani lovarilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – Protektulin tut thaj kaveren te na perdžon
 • Ryskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – Защитите себя и других от распространения инфекции
 • Somaliskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – Adigu is ilaali dadka kalena ka ilaali in cudur ku faafo
 • Soranilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – ﺧﯚت و ﺧەﻟﮑﯽ دﯾﮑە ﻟە ﺋﺎﻟﻮدەﺑﻮن ﺑﭙﺎرێﺰە
 • Spanskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – Protégete y protege a las demás personas de la propagación de la infección
 • Sydsamiskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – Vaarjelh datnem jïh mubpide suetiem geerjehtidh
 • Thailändskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – ปกป้องตัวเองและผู้อื่นจากการแพร่กระจายของก ารติดเช้ือ
 • Tigrinjalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – ንባዕልኻን ንኻልኦትን ካብ ለበዳ ሕማም ተኸላኸል
 • Tyskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – Schützen Sie sich und andere vor einer Infektion

Listan uppdaterades 3 april.
Folkhälsomyndigheten webbsidalänk till annan webbplats.

Adigu is ilaali dadka kalena ka ilaali in cudur ku faafo

ﺧﯚت و ﺧەﻟﮑﯽ دﯾﮑە ﻟە ﺋﺎﻟﻮدەﺑﻮن ﺑﭙﺎرێﺰە

اﺣﻢِ ﻧﻔﺴﻚ واﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﺪوى

ንባዕልኻን ንኻልኦትን ካብ ለበዳ ሕማም ተኸላኸል

Film från Region Sörmlandlänk till annan webbplats

Corona/covid-19 i Katrineholm

Lätt svenska

Katrineholms kommun följer vad som händer
med spridningen av corona
i världen och i Katrineholm.

Folkhälso-myndigheten ger tips
om vad vi ska göra.
Kommunen följer deras tips.

Vill du ha mer information
om corona i Katrineholm?

Information på lätt svenska
finns på webbsidan Corona-virus.

För att inte bli sjuk

Lätt svenska

Folkhälso-myndigheten säger
att den som känner sig sjuk
ska vara hemma.

Alla måste hjälpas åt så att
inte många blir sjuka.

Det är viktigt att tvätta händerna ofta.
Du ska nysa och hosta i armvecket.

Om du känner dig sjuk
ska du stanna hemma
från skolan eller ditt jobb.

Om du är sjuk
ska du inte besöka sjukhus,
eller gamla personer
eller sjuka personer.