/

Corona på flera språk - other languages

Sidan uppdaterades senast 21 januari 2021

 

Du kan få information
om viruset corona/covid-19
på flera språk.


Teckenspråk, lättläst och uppläst Länk till annan webbplats. på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Sjukdomen covid-19 sprids fortfarande i Sverige.

Här finns filmer på olika språk. Den ena handlar om skillnaden mellan PCR-test och antikroppstest. Den andra filmen handlar om att du ska testa dig om du har symtom för covid-19.

Filmer om provtagning och testning på olika språk Länk till annan webbplats.

Avstå fester och högtider

Vill du lyssna på ditt språk?

Du kan lyssna på information om

corona/covid-19 på olika språk.

Du kan lyssna på:

  • arabiska
  • somaliska
  • tigrinja

Så här lyssnar du

Trossamfundsledare talar om corona/covid-19

Med anledning av den rådande situationen har Myndigheten för stöd till trossamfund och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bett företrädare för olika trossamfund att informera om Corona/COVID-19.

Trossamfundsledare talar om corona Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bilder på film-klippen från trosamfunden

Om corona/covid-19

Listan uppdaterades 3 april.
Folkhälsomyndigheten webbsida Länk till annan webbplats..

Adigu is ilaali dadka kalena ka ilaali in cudur ku faafo

ﺧﯚت و ﺧەﻟﮑﯽ دﯾﮑە ﻟە ﺋﺎﻟﻮدەﺑﻮن ﺑﭙﺎرێﺰە

اﺣﻢِ ﻧﻔﺴﻚ واﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﺪوى

ንባዕልኻን ንኻልኦትን ካብ ለበዳ ሕማም ተኸላኸል

Corona/covid-19 i Katrineholm

Lätt svenska

Katrineholms kommun följer vad som händer
med spridningen av corona
i världen och i Katrineholm.

Folkhälso-myndigheten ger tips
om vad vi ska göra.
Kommunen följer deras tips.

Vill du ha mer information
om corona i Katrineholm?

Information på lätt svenska
finns på webbsidan Corona-virus.

För att inte bli sjuk

Lätt svenska

Folkhälso-myndigheten säger
att den som känner sig sjuk
ska vara hemma.

Alla måste hjälpas åt så att
inte många blir sjuka.

Det är viktigt att tvätta händerna ofta.
Du ska nysa och hosta i armvecket.

Om du känner dig sjuk
ska du stanna hemma
från skolan eller ditt jobb.

Om du är sjuk
ska du inte besöka sjukhus,
eller gamla personer
eller sjuka personer.