/

Startar:

Slutar:

Folkhälsoutskottet

Ateljén, nämndhuset, Vasavägen 16 Katrineholm

Sammanträdeshandlingarna publiceras några dagar innan sammanträdet.