/

Publicerad:

Nu fortsätter vi ombyggnationen av Vasavägen och sträckan Fabriksgatan-Fredsgatan

Vi skapar en trygg miljö med en ny cirkulationsplats i korsningen Fabriksgatan/Vasavägen, smalnar av från fyra till två körfält, bygger cykelöverfarter, planterar träd och skapar ytor för bil- och cykelparkering. 

Det här sker 2020

Utbyggnaden av stråket sker i etapper. Med start under mars 2020 fortsätter vi ombyggnationen av Vasavägen och sträckan mellan Fabriksgatan-Fredsgatan.

  • Vi smalnar av sträckan från fyra till två körfält.
  • Vi bygger om den signalreglerade korsningen Fabriksgatan/Vasavägen till en överkörningsbar cirkulationsplats.
  • Vi bygger två cykelöverfarter i cirkulationsplatsen.
  • Vi planterar träd och perenner längs med sträckan.
  • Vi skapar 8 nya parkeringsplatser för bilar längs med sträckan och skapar ytor för cykelparkering.
  • Vi bygger en gångpassage över Vasavägen.

Tidplan

Ombyggnationen planerar vi att starta under mars 2020 och beräknas vara klar under hösten 2020.

Så här påverkas trafiken

Trafiken kommer att vara igång under hela ombyggnationen. Tidvis kan viss störning ske i trafiken under ombyggnationen. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt – följ aktuell vägvisning.

Illustrationsplan Vasavägen sträckan Fabriksgatan-Fredsgatan

Klicka här för att öppna illustrationsplanen som PDF Pdf, 598.8 kB.. Illustrationen visar ombyggnationen av Vasavägen och sträckan mellan Fabriksgatan-Fredsgatan.

Illustrationsplan Vasavägen sträckan Fabriksgatan-Fredsgatan Illustrationsplan Vasavägen sträckan Fabriksgatan-Fredsgatan

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0150-570 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13.
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.