/

Publicerad:

Nu har bygget av en cirkulationsplats i "scaniakorset" startat

Nu har Trafikverket påbörjat arbetet med att bygga om Värmbolskorsningen ("Scaniakorset") mellan väg 52 och Värmbolsvägen/Högmossevägen till en cirkulationsplats. Målet är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för både bilister och oskyddade trafikanter.

Så här påverkas trafiken

Högmossevägen kommer att vara avstängd mellan väg 52 och Ljungvägen fram till 1 december 2020. Övriga vägar kommer att vara öppna med begränsad framkomlighet under hela byggtiden.

Som trafikant behöver du hålla hastigheten vid arbetsområdet och visa hänsyn mot arbetare och medtrafikanter.

Byggstart: Juni 2020.
Klart: December 2020.

Läs mer om byggprojektet på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Aktuell trafikinformation

Vägarbeten i Katrineholm påverkar trafiksituationen. På vår trafikinformationssida kan du hålla dig uppdaterad om pågående arbeten i, på eller i anslutning till vägområdet samt grävarbeten inom Katrineholms kommun.