/

Publicerad:

Skogsavverkning i sommar & höst

Den planerade skogsavverkningen i Laggarhult, Krämbol och Björkvik som skulle genomförts i april och maj sker nu istället under sommaren och hösten 2020.

Anledningen till fördröjningen är corona/covid-19 och det ekonomiska läget till följd av pandemin som påverkar personalsituation och virkesförsäljning.

Syftet med skogsavverkningarna är att stoppa spridningen av granbarkborrar. Skadedjuret har angripit stora delar av våra naturkänsliga områden. Avverkningen är också ett sätt att skydda övrig skog och rädda andra delar av naturkänslig mark. När vi avverkar träd gör vi det enligt skogsvårdslagstiftningen samt råd och rekommendationer från Skogsstyrelsen, läs mer om hur vi arbetar med skogsvård.

Plats: Björkvik, Krämbol och Laggarhult
Kontakt:
Linda Aldebert, kommunekolog, samhällsbyggnadsförvaltningen 0150-568 25
Mats Lundevaller, mark- och exploateringschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen 0150-571 68
John Wallin, entreprenör, Skogssällskapet 0150-165 25