/

Publicerad:

Bidrag till ”nya” duschar i skolor beviljat

Nu ska duscharna på fem utvalda grundskolor i Katrineholms kommun bli tryggare för eleverna. Förra veckan beviljade Skolverket en ansökan om statsbidrag för att skapa trygghet och möjlighet till enskilt duschande efter idrottslektionerna.

En person knyter sina skor
Foto: Hanna Maxstad

I torsdags beviljade Skolverket ansökan om 861 000 kronor, vilket motsvarar hela summan som Bildningsförvaltningen sökte, för att kunna bygga mellanväggar och dörrar i duschutrymmet för fem grundskolor. De skolor som kommer att göra en ombyggnation är Nyhemsskolan, Valla skola, Forssjö skola, Björkviks skola och Skogsborgsskolan.

– Vi är skyldiga att se till att det finns ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Därför känns det jättebra att vi nu kan genomföra dessa åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling, säger Lars Andersson, handläggare på Bildningsförvaltningen.

Otryggt i duscharna

I maj lämnade Bildningsförvaltningen i Katrineholms kommun in en ansökan om statsbidrag till Skolverket för säkerhetshöjande åtgärder. Bakgrunden till ansökan är att man har uppmärksammat flera anmälningar om kränkningar i omklädningsrummen på skolorna.

– Eleverna upplever idag en otrygghet vid omklädning och duschning i samband med idrottsundervisningen. Eleverna är oroliga att de ska bli mobbade och fotade av sina klasskamrater, säger Lars.

Arbetet kommer att påbörjas så snart som möjligt tillsammans med KFAB.

Kontakt för mediafrågor

Lars Andersson
Mejl: lars.andersson@katrineholm.se
Telefon: 0150-572 57