/

Publicerad:

Fler elever med gymnasiebehörighet i årets sammanställning av betyg

Betygsresultaten för Katrineholms kommuns skolor är nu insamlade för läsåret 2019/2020. Sammanställningen visar på flera positiva resultat samtidigt som det finns områden där åtgärder kommer göras.

Bland de positiva resultaten syns eleverna i årskurs 8, som väntas nå höga resultat avseende behörighet till gymnasieskola. I årskurs 6 är resultaten likvärdiga med föregående år och måluppfyllelsen i alla ämnen är något högre.

Av eleverna i årskurs 9 är det 76,7 procent som når grundläggande gymnasiebehörighet vilket är en ökning från föregående års 73,8 procent. Värt att nämna är att dessa elever står för den starkaste utvecklingen av sina egna resultat, mellan årskurs 6 och årskurs 9, som en elevgrupp visat i Katrineholms kommunala skolor.

Medan elever i årskurs 6, 8 och 9 visar på god utveckling på ett flertal punkter, går elever i årskurs 7 i motsatt riktning. Denna elevgrupp uppnår de lägsta resultaten, beträffande gymnasiebehörighet, mål i alla ämnen, höga betyg och meritvärde, sedan mätningarna startade vårterminen 2014.

Åtgärder inför höstterminen

Ett arbete med detaljerade orsaksanalyser kommer att genomföras för att stoppa den negativa resultatutvecklingen. Det innebär även insatser på förvaltningsnivå mellan de olika verksamhetsformerna F–6 och 7–9.

– Resultatutvecklingen vi ser i årskurs 7 är ovanlig. För att vända de negativa resultaten kommer vi göra vårt yttersta för att ta fram åtgärder till höstterminens start, säger Ola Stenliden, verksamhetschef för grundskolan årskurserna 7–9 och gymnasieskolan.

Stabila resultat på gymnasiet

Sammanställningen visar att gymnasiet har stabila resultat även i år. Ett negativt trendbrott syns dock för avgångseleverna på yrkesprogrammen. Där har den genomsnittliga betygspoängen sänkts från 13,4 till 13,2 poäng, efter att ha höjts stadigt fyra år i rad.

Av eleverna på de högskoleförberedande programmen nådde 80,8 procent examen vilket gör att de kan söka vidare till högskola eller universitet. Den genomsnittliga betygspoängen har stadigt höjts fem år i rad och den ligger nu på den högsta nivån sedan gymnasiereformen 2011.

– Trots en väldigt ovanlig och tuff vårtermin har våra elever och personal gjort ett fantastiskt arbete. Vi kan inte se någon direkt negativ effekt av den rådande pandemin i elevernas betygsresultat, vilket är väldigt glädjande, säger Johan Söderberg (S), ordförande Bildningsnämnden.

Presskontakt

Ola Stenliden
Verksamhetschef för årskurs 7–9 och gymnasiet
Mejl: ola.stenliden@katrineholm.se
Telefon: 070-557 34 35

Margaretha Norling
Verksamhetschef för F-6
margaretha.norling@katrineholm.se
Telefon: 0150-572 87