/

Publicerad:

Tänker du elda trädgårdsavfall?

Under vecka 17 och 40 får du elda torra löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom tätbebyggt område (områden med detaljplan). Här får du mer information om vad som gäller och tips på andra och bättre sätt att ta hand om ditt trädgårdsavfall.

När får jag elda?

Inom områden med detaljplan (tätbebyggda områden) är eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall endast tillåtet under vecka 17 och vecka 40 samt på Valborgsmässoafton. Övriga tider är det förbjudet. Eldning får aldrig ske i strid mot de brandföreskrifter som gäller.

Hur får jag elda?

Eldning av trädgårdsavfall får aldrig orsaka problem på grund av till exempel rök, lukt och sotflagor för närboende. I så fall måste du omedelbart släcka elden.

Vad får jag elda?

Du får bara elda trädgårdsavfall. Eldning av målat eller impregnerat trä, plast eller annat avfall är skadligt både för hälsan och för miljön och är förbjudet att elda.

Att tänka på för att elda säkert

  • Elda inte vid torr och blåsig väderlek.
  • Tänk på vindens riktning i förhållande till grannar som eventuellt kan störas.
  • Elda bara torrt material, aldrig fuktiga kvistar, blött gräs och våta löv.
  • Elda enbart trädgårdsavfall (ej målat och tryckimpregnerat virke, gummi, plast med mera då detta bildar giftig rök).
  • Se till att snabbt få fyr på elden, vilket lättast sker om avfallet är helt torrt.
  • Ha alltid släckningsutrustning till hands.

Kompostera ditt trädgårdsavfall

Ett mycket bättre sätt att ta hand om ditt trädgårdsavfall är att kompostera det. Om du inte har plats kan du kostnadsfritt lämna ditt trädgårdsavfall på Vika återvinningscentral i Katrineholm.

 

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0150-570 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13.
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.