/

Publicerad:

Information om en personuppgiftsincident

Katrineholms kommuns lärplattform PingPong har utsatts för ett dataintrång som också resulterat i en personuppgiftsincident. Vi vill vara öppna och informera om det som skett.

De som berörts personligen har informerats.

I nuläget visar utredningen att fyra elever via ett tekniskt fel tagit sig in i vår lärplattform PingPong, och därigenom kunnat se bedömningsmatriser för 63 elever i årskurs 6-9 i grundskolan samt i gymnasieskolan.

Bedömningsmatriserna är ett verktyg där lärare och elev kan se hur den enskilda elevens arbete utvecklas över tid, och där man kan se betyg som satts på olika moment. Matrisen innehåller inga sekretessbelagda uppgifter men ett flertal personuppgifter. De fyra eleverna har kunnat se matriserna, men har inte kunnat ändra i dem.

Felet identifierades den 24 november klockan 17:02 och åtgärdades den 25 november klockan 12:00.

Vi ser självklart med allvar på det som hänt, och har vidtagit åtgärder för att se till att det inte händer igen.

Händelsen har anmälts till Datainspektionen som en personuppgiftsincident och kommer också att polisanmälas.