/

Publicerad:

Befolkningsplatå i Katrineholm

Novemberräkningen redovisar att det nu bor 34 796 personer i Katrineholms kommun. Det är en ökning på 59 personer jämfört med förra året. Novemberräkningen är den befolkningsstatistik som ligger till grund för kommande skatteintäkter och statsbidrag.

Idag presenterade Statistiska centralbyrån SCB sin novemberräkning av befolkningsstatistiken. Denna summering av Sveriges befolkning ligger till grund för landets kommuners skatteintäkter och statsbidrag. I Katrineholms kommun bor nu 34 796 personer. Vilket är en ökning med 59 personer jämfört med novemberräkningen 2019.

– Vi har nått en befolkningsplatå där vi ser att invånarökningen mattats av jämfört med tidigare år. En kvalificerad gissning är att vi troligen ligger kvar på den ökningstakten ytterligare något år. En anledning är minskad tillgång på inflyttningsklara bostäder. Vi har drygt 1600 bostäder under planering eller redan i produktion, men det dröjer något år innan vi får full effekt på dessa, säger Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande.

Fakta om befolkningsstatistiken
Befolkningsstatistiken baseras på de uppgifter om folk­bok­förda personer som Skatte­verket lämnar till SCB. Statistiken redo­visas varje månad, kvartal och helår och inne­håller upp­gifter om folk­mängd och befolk­nings­föränd­ringar, till exempel födda, döda och in‑ och ut­flyttade. Upp­gifterna redo­visas bland annat efter län, kommun, kön, ålder, civil­stånd, födelse­land och medborgar­skapsland.

I Sverige bor nu 10 378 483 invånare (antal personer 1 november 2020)
Källa: scb.se

Fakta Katrineholm
Det var den 17 augusti 2015 då Katrineholms kommun befolkningsmässigt blev fler än någonsin; 33 432 invånare i kommunen. Den gamla toppnoteringen är från 1994, 33 410 personer. I Katrineholms kommuns översiktsplan som sträcker sig fram till 2030, är målet satt att invånarantalet ska öka till 40 000.

Katrineholms befolkningsökning årsvis:
2011: 32 409
2012: 32 549
2013: 32 930
2014: 33 268
2015: 33 462
2016: 33 722
2017: 34 133
2018: 34 550
2019: 34 755

Kontakt

Kommunstyrelsens ordförande

Johan Söderberg (S)

Telefon: 072-235 19 61

Besök: Fredsgatan 38, Katrineholm

Johan Söderberg