/

Publicerad:

Nytt småhusområde vid Gersnäs

SjötorpsHus AB tecknar markanvisningsavtal med Katrineholms kommun. Ett nytt småhusområde planeras på norr.

Per Knutsson VD SjötorpsHus AB och Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande visar var det nya bostadsområdet är tänkt att växa upp. Per uppskattar att det blir ungefär 100 - 130 nya bostäder.

Per Knutsson VD SjötorpsHus AB och Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande visar var det nya bostadsområdet är tänkt att växa upp. Per uppskattar att det blir ungefär 100 - 130 nya bostäder.

Markanvisnings avser fastigheten Katrineholm Gersnäs 3:5, som ligger mellan västra förbileden/riksväg 52 och slutet av Tivoligatan.

- Vi tror väldigt mycket på Norr som område. Det är attraktivt för många att bo i ett trevligt småhusområde centralt med närhet till allt. En ny detaljplan ska tas fram tillsammans med kommunen och om vi snabbar på den processen kan den vara klar inom ett år. Sen kan vi sätta igång, säger Per Knutsson VD SjötorpsHus AB.

- Vi har drygt 1600 bostäder under planering eller redan i produktion. Många efterfrågar ett eget boende centralt så den här markanvisningen är ett sätt att möta den efterfrågan. Den ligger centralt för både pendlare och för de som jobbar i Katrineholm dessutom kommer en ny F-6 skola stå färdig här under våren 2022. Vi ser en stor potential i hela norrområdet, säger Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande.

Det planeras för ungefär 100 – 130 bostäder. En blandning mellan villor, kedjehus, parhus och mindre flerfamiljshus.

Avtalstid: Markanvisningen gäller till och med 2022-12-31.

Skiss över området för markanvisningsavtalet.

Skiss över området för markanvisningsavtalet.