/

Publicerad:

Delar av gymnasiesärskolan stängs

Fall av covid-19 har upptäckts på gymnasiesärskolan på Duveholmsgymnasiet. För att begränsa smittspridning kommer två av skolans tre delar att stängas.

I nuläget är planen att gymnasiesärskolan ska öppna som vanligt den 8 februari.

De program som stänger är:

  • Administration, handel och varuhantering
  • Estetiska verksamheter
  • Fastighet, anläggning och byggnation
  • IPAB

Alla elever som går på något av de programmen ska stanna hemma. Om det finns elever som går på de stängda programmen som inte kan vara hemma, ska man kontakta skolans rektor för att se hur man kan lösa situationen på bästa sätt.

Elever som går på IPC kan komma till skolan som vanligt. Det är en rekommendation från smittskyddsenheten på Mälardalens sjukhus. Verksamheten vidtar åtgärder för att de elever som är på plats ska ha en så säker vistelse som möjligt.