/

Publicerad:

Smittläget inom vård- och omsorg onsdag 5 maj

Just nu finns det inga bekräftade fall av corona/covid-19 inom vård och omsorg.

- Tillsammans fortsätter vi att se till att smittan minskar i Katrineholm, säger kommundirektör Sari Eriksson. Vi har ingen smittad inom vård- och omsorgsverksamheten. Det känns så otroligt bra! Dessutom är tillgången på vaccin god i hela landet. Region Sörmland planerar att redan nästa vecka att börja vaccinera alla medborgare. Enligt plan är det först åldersgruppen 50-59 år och därefter de som är yngre. Håll utkik på Region Sörmlands hemsida och boka tid för vaccinering, uppmanar Sari Eriksson.

Vaccination mot covid-19 i Region Sörmland

Plan för denna och kommande veckor

Vaccination pågår i fas 1 och 2:

 • Personer som är födda 1961 och tidigare.
 • Personer som har, eller bor med någon som genomgått en benmärgs- eller organtransplantation.
 • Personer som har, eller bor tillsammans med någon som har dialysbehandling, samt är över 18 år.
 • Personer som omfattas av lagen om stöd och service, LSS, eller har personlig assistans, samt är över 18 år.
 • Personal inom somatisk slutenvård eller äldreomsorg som på daglig basis deltar i omvårdnad av personer som är 65 år och äldre.
 • Personal som på daglig basis deltar i omvårdnad med personer som har insatser enligt LSS eller annan form av assistans.
 • Personer som tillhör vissa riskgrupper. Mer information på 1177.se Länk till annan webbplats..
 • Personer i särskilt utsatta grupper. Mer information på 1177.se Länk till annan webbplats..

Statistik över antal vaccinerade

Den 4 maj hade 123 579 sörmlänningar vaccinerats.

Statistiken är hämtad ur Svevac . (Svevac är ett journalsystem för registrering av vaccinationer och rapportering till det nationella vaccinationsregistret hos Folkhälsomyndigheten.)

Källa: Regionsormland.se Länk till annan webbplats.

Fortsätt följa rekommendationerna

Vi vill be alla fortsätta följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten för att hålla smittan nere i vår kommun.

 • Håll avstånd och ta personligt ansvar.
 • Stanna hemma när du är sjuk.
 • Var uppmärksam på symtom på covid-19.
 • Tvätta händerna ofta och använd handsprit om du inte kan tvätta dig.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun.

Tack för att du håller avstånd!