/

Publicerad:

Klimatsmart bilpark i Katrineholm

Katrineholms kommun ligger över rikssnittet i andelen miljöbilar i sin personbilspark enligt kommundatabasen Kolada.

Den första laddstolpen i Katrineholm. Inom kort ska fler sättas upp - främst på landsbygden.

Den första laddstolpen i Katrineholm. Inom kort ska fler sättas upp - främst på landsbygden.

Rikssnittet på andel miljöbilar och lätta lastbilar som är registrerade på kommunen eller dess bolag ligger på 45,5 procent. Katrineholm har 56,6 procent miljöbilar.

- Vi räknar med att inom 1-2 år har vi 100 % miljöbilar i Katrineholms kommun. Snart påbörjar vi utbyggnaden av laddstationer, framförallt på landsbygden för att nästa steg byta ut hemtjänstens dieselbilar till rena elbilar, berättar Stefan Hellström enhetschef, Katrineholms kommun.

Fortfarande är de tyngre fordonen dieseldrivna. Dessa fordon använd vid bland annat snöröjning etc.

I Sörmland har Katrineholm, Eskilstuna, Vingåker, Strängnäs och Nyköping större andel miljöbilar än rikssnittet. I Eskilstuna, med högst andel miljöbilar, ligger siffran på 69,8 procent. Katrineholm är näst bäst med 56,6 procent.

Kontakt
Stefan Hellström
Enhetschef
0150 - 571 71