/

Publicerad:

Katrineholm på plats 44 i Sveriges Miljöbästa kommun

Idag släpptes kommunrankningen Sveriges Miljöbästa kommun. Katrineholm landar på plats 44 av Sveriges 290 kommuner och på plats 10 av 136 i kommungruppen Mindre städer och landsbygdskommuner.

– Det är både roligt och positivt när vårt miljöarbete uppmärksammas. Att vi fortsätter placera oss i toppen av rankningen visar att vi är på god väg i vårt arbete, säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S).

Förra året (2020) hamnade Katrineholms kommun på plats 17 och året innan det på plats 40 av Sveriges 290 kommuner. I år tar även Katrineholms kommun hem andra platsen bland Södermanlands 9 kommuner.

– Årets kommunrankning visar att vi är på rätt spår samtidigt som det är glädjande att se att fler kommuner förbättrar sitt klimat- och miljöarbete. Vi har många utmaningar kvar men det är kul att vi håller takten. Vi fortsätter nu vårt viktiga arbete med hållbarhetsmålen i Agenda 2030, samtidigt som vi arbetar på bred front med vattenkvalitet, klimatanpassning, biologisk mångfald och hållbar stadsmiljö.

Goda exempel

I Katrineholms kommun arbetar vi på olika sätt för att bygga ett miljömässigt hållbart Katrineholm.

Så här arbetar vi för att förbättra för dig som bor och lever här

Så här arbetar vi inom den kommunala organisationen

  • All el och fjärrvärme som vi förbrukar är 100 procent förnybar.
  • Vi arbetar för att våra tjänsteresor och transporter ska vara 100 procent fossilfria.
  • Vi har kopplat samtliga resultatmål från aktuell kommunplan till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.
  • Vi har infört en hållbar kapitalförvaltning.
  • Vi serverar mat som är klimatsmart, lagad från grunden och i möjligaste mån baserad på svenska, närproducerade och ekologiska råvaror.

Läs mer om vårt klimat- och miljöarbete och hållbar utveckling.

Det här vill vi bli bättre på

  • Arbeta med cirkulär ekonomi och återbruk av varor för att minska konsumtionen.
  • Minska energianvändningen i våra verksamheter.
  • Uppdatera våra styrdokument som är kopplade till miljö- och klimat. Just nu arbetar vi med att uppdatera Katrineholms kommuns Klimatplan som är inaktuell.
  • Jobba mer med uppföljning av våra leverantörer så att de miljökrav vi ställer verkligen efterlevs och följs.

Vår placering år för år

Stapeldiagram som visar Katrineholms tidigare placeringar i rankningen

Stapeldiagram som visar Katrineholms tidigare placeringar i rankningen

Om rankningen

För trettonde året i rad presenterar Aktuell Hållbarhet kommunrankningen Sveriges miljöbästa kommun. Syftet är att mäta kommunernas ambition och aktivitet på miljöområdet. 

 

Kontakt

Miljöstrateg/kommunekolog

Linda Aldebert

Telefon: 0150-568 25, 0150-570 00 (växel)

Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm