/

Publicerad:

Information om förslag till beslut efter gymnasieutredning

 

Bildningsförvaltningen fick i uppdrag av bildningsnämnden att göra en utredning av gymnasieskolan i Katrineholm. Förvaltningen föreslår att nämnden fattar ett beslut som gör gymnasieskolorna mer likvärdiga. I förslaget flyttas samhällsprogrammet till Lindengymnasiet.

Utredningen

I en utredning har bildningsförvaltningen sett över gymnasieskolan i Katrineholm. I utredningen har förvaltningen kommit fram till att det krävs mer jämvikt mellan gymnasieskolorna, för att främja konkurrens, utveckling och attraktivitet. I förlängningen är syftet är att höja måluppfyllelsen hos våra gymnasieelever.

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår att bildningsnämnden ska fatta beslutet om att flytta samhällsprogrammet till Lindengymnasiet.

Det innebär att förvaltningen behöver skapa en ny skolenhet vid Lindengymnasiet. Det innebär att det behövs en till rektor vid den nya skolenheten vid Lindengymnasiet, och att organisationen vid Duveholm/KTC behöver ses över när en rektorstjänst omfördelas från Duveholm/KTC till Lindengymnasiet.

Motiv till beslutsförslaget

Syftet är att höja gymnasieelevernas måluppfyllelse. Fler elever ska ta gymnasieexamen med godkända betyg. Förvaltningen vill göra det genom att skapa mer lika förutsättningar mellan skolenheterna.

Om Lindengymnasiet kan ta emot fler elever och får ännu ett högskoleförberedande program blir Lindengymnasiet ett mer likvärdigt alternativ när elever ska göra sitt gymnasieval.

Det skapar också möjligheter till samarbete mellan samhällsprogrammet och ekonomiprogrammet som gynnar båda programmen.

I och med att Lindengymnasiet får en till rektor får de större kapacitet till verksamhetsutveckling.

Förutsättningar för förslaget

Personalresurser

Det här innebär att bildningsförvaltningen omfördelar en rektor från Duveholm/KTC. Att flytta på en rektorstjänst innebär att även den organisationen vid Duveholm/KTC behöver ses över.

Ekonomi och lokaler

För att kunna ta emot samhällsprogrammet på Lindengymnasiet behöver man se över lokalerna. Det ska främst finansieras genom omfördelning av investeringsmedel. Syftet är att lokalerna ska bli likvärdiga över hela Lindengymnasiet.

Tid

Utredningen föreslår att föreslagna organisationsförändringar verkställs den 1 augusti 2022.

Beslut

Beslut fattas på bildningsnämndens sammanträde den 8 juni 2021.