/

Publicerad:

Minskat trafikflöde, färre olyckor och lägre hastigheter efter ombyggnationen av nya stråket

I samband med att den gamla genomfarten har byggts om till ett attraktivt och lustfyllt stråk har trafikflödet, olyckorna och hastigheten minskat på sträckan. Här presenterar vi aktuell statistik innan och efter ombyggnationen.

Talltullen från ovan. Foto: Johan Klinthammar.
Talltullen från ovan. Foto: Johan Klinthammar.

Snabba fakta

  • På sträckan Djulögatan-Fredsgatan har trafikflödet minskat med 62 procent efter ombyggnationen av stråket.
  • På Vasabron har trafikflödet minskat med 41 procent efter ombyggnationen av stråket.
  • Medelhastigheten på det nya stråket är idag 25 km/h.

Trafikmätningar stråket

Djulögatan-Fredsgatan

Här presenterar vi trafikmätningar för dygnstrafiken av fordon på sträckan Djulögatan-Fredsgatan mellan 2007 och 2020.

  • 2007-06-11:17 699 fordon (innan Östra förbifarten byggdes).
  • 2015-05-18: 10 707 fordon (innan ombyggnationen av stråket startade).
  • 2020-10-05: 6 753 fordon (efter ombyggnationen av stråket).

Här ser vi att trafiken har minskat med cirka 62 procent sedan mätningen 2007.

Vasabron

Här presenterar vi trafikmätningar för dygnstrafiken av fordon på Vasabron.

  • 2008-06-16: 23 675 (innan Östra förbifarten byggdes).
  • 2015-04-27: 17 292 (innan ombyggnationen av stråket startade).
  • 2021-05-16: 14 100 (efter ombyggnationen av stråket).

Här ser vi att trafiken har minskat med cirka 41 procent sedan mätningen 2008.

Hastighetsmätning Djulögatan-Fredsgatan

I början av oktober 2020 genomförde vi en hastighetsmätning under en veckas tid på sträckan Djulögatan-Fredsgatan. Här presenterar vi medelhastigheten på sträckan.

Medelhastighet: 25km/h.

Olycksstatistik på hela stråket

Här presenterar vi olycksstatstiken på hela stråket, det vill säga från nya Talltullen till och med norra infarten till Katrineholm (vid Biltema).

Före ombyggnationen

Tidsperiod: 2010 till 2015
Antal allvarliga olyckor: 3
Antal måttliga olyckor: 4
Antal lindriga olyckor: 51
TOTALT: 58

Efter ombyggnationen

Tidsperiod: 2016 till 2021-05-11
Antal allvarliga olyckor: 1
Antal måttliga olyckor: 3
Antal lindriga olyckor: 30
TOTALT: 34

Kontakt

Projektledare

Johan Ekstrand

Telefon: 0150-571 45

Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm