/

Publicerad:

Nu bygger vi cirkulationsplats i korsningen Oppundavägen/Västgötagatan

Den tillfälliga cirkulationsplatsen vid korsningen Oppundavägen/Västgötagatan. Foto: Josefine Karlsson

Den tillfälliga cirkulationsplatsen vid korsningen Oppundavägen/Västgötagatan som nu ska ersättas med en ny. Foto: Josefine Karlsson

Sedan december 2020 är Katrineholms sista trafikljus ett minne blott. Nu ersätter vi den tillfälliga cirkulationsplatsen i korsningen Oppundsvägen/Västgötagatan och påbörjar arbetet med en ny. Syftet är att förbättra och skapa en säkrare trafikmiljö.

Så här påverkas trafiken

Trafiken kommer att vara igång under hela ombyggnationen. Tidvis kan viss störning ske i trafiken under ombyggnationen. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt – följ aktuell vägvisning.

När: ombyggnationen startar den 31 maj och beräknas vara helt klar vintern 2021.
Utförare: Katrineholms kommun.
Kontakt:
Philip Landeman, projektledare inom infrastruktur, mark och exploatering på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-577 00 (växel).

Håll dig uppdaterad om aktuella vägarbeten i Katrineholm

Vägarbeten i Katrineholm påverkar trafiksituationen. På vår trafikinformationssida Länk till annan webbplats. kan du hålla dig uppdaterad om pågående arbeten i, på eller i anslutning till vägområdet samt grävarbeten inom Katrineholms kommun.