/

Publicerad:

Rekordresultat för årskurs 9

Under ett pandemiår, förmodligen ett av de mest utmanande åren skolverksamheten varit med om, har man lyckats se till att eleverna i årskurs 9 slår betygsrekord.

Flera rekord har slagits vad gäller niornas resultat.

  • I årskurs 9 har vi i år ett meritvärde på 210,2. Detta är det högsta meritvärdet vi någonsin har åstadkommit i våra kommunala skolor i årskurs 9, ett rekordmeritvärde.
  • På Järvenskolan är meritvärdet 213,2 (även det ett rekord). Flickorna når hela 224,7 och pojkar 202,05 (rekord även det).
  • Behörighet till gymnasiet är 78,3%. På Järvenskolan ligger behörigheten på 81,2%. Flickorna ligger på 83,1% (även detta rekordsiffra) och pojkar på 79,5%.

" Vi har för det första en oerhört stabil lärarkår här, och det här året har de och eleverna haft en tillspetsad situation där man tagit tillvara på varje sekund. Man har fått hitta andra bedömningssituationer och tänka nytt, och uppfinningsrikedomen och samarbetet mellan våra lärare har varit fantastiskt att se. I och med digital undervisning har frånvaron minskat, och vi har också sett ett stort engagemang från föräldrar. Vi har fått jobba avskalat, alla kringaktiviteter i skolan har varit borta. Vi är så otroligt glada för det här, och det är resultatet av ett hårt, hårt arbete från lärare och elever", säger Magdalena Norin, rektor på Järvenskolan.

 

"Under de här året, när vi tvingats fatta beslut om distans hit och dit, har man såklart varit orolig och funderat på hur det ska gå. Jag är oerhört imponerad av den här kämpainsatsen av hela skolan, både lärare och elever", säger Johan Söderberg, nämndordförande.

 

"Det här är resultatet av ett kvalitetsarbete som pågått i många år, och det är fantastiskt roligt att se. Jag hoppas att erfarenheten med de digitala fördelarna blir något vi kan ta med oss framåt", säger Helene Björkqvist, förvaltningschef.