/

Publicerad:

#KlarFramtid ger ungdomar framtidstro

Efter en termin på distans har nu gymnasieeleverna i Katrineholm börjat skolan igen på plats. Skolgången kan väcka olika känslor det kan vara svårt att ta steget tillbaka till studier efter sommaren. För att stötta eleverna finns Framtidsteamet från ESF-projektet #KlarFramtid på plats.

Philip och Fredrik stöttar på plats

Under skolstarten har både Philip Winberg, elevhandledare och Fredrik Winberg, elevkoordinator från Framtidsteamet varit på plats i gymnasieskolorna. Syftet med Framtidsteamet är att stötta ungdomar att börja eller återgå till studier, eller hjälpa dem att komma in på arbetsmarknaden.

Philip har under våren arbetat vid Järvenskolan City för att lära känna elever i årskurs nio och finnas som stöd inför att eleverna ska börja gymnasiet. Nu till skolstarten befinner han sig i gymnasieskolorna som en trygghet för de elever som behöver stöd på nya skolan.

- De första dagarna var många elever väldigt nervösa för att prata med sina nya lärare, speciallärare och mentorer. De behövde lite stöttning och tid för att ta in allt det nya, men nu ser jag stor framgång hos eleverna. De är mer självsäkra, kan ställa frågor och prata med ny personal och nya människor! Säger Philip Winberg.

Fredrik har sin arbetsplats på Duveholmsgymnasiet och är länken mellan gymnasiets Elevhälsoteam och projektets Framtidsteam. Han arbetar mycket med relationsbyggande för att skapa förtroende och trygghet hos ungdomarna.

- Starten på terminen har gått bra. Jag har daglig kontakt med deltagare som är i skolan och de börjar nu få kontakt och trygghet med sina mentorer. Några deltagare kämpar fortfarande med att kunna klara av den sociala biten men om viljan finns så är allt möjligt, säger Fredrik Winberg.

Philip, Fredrik och Inger står bredvid varandra och ler. I bakgrunden finns grönskande äppelträd från Djulö trädgård.

Philip Winberg, Fredrik Winberg och Inger Christensen.

Utmaningar och framgångsfaktorer under pandemin

Gymnasieskolornas distansstudier har gjort det svårare att följa deltagare i projektet tillbaka till skolan. Det har också varit svårt att hitta praktikplatser under denna period. Trots utmaningarna har #KlarFramtid kunnat hjälpa drygt 30 deltagare genom projektet och hittat flera framgångsfaktorer:

  • Projektet bygger på erfarenheter och lärdomar från tidigare ESF-projektet #jagmed.
  • Projektet är baserat på forskning och evidens där relationens betydelse är avgörande.
  • Elevhandledare i skolmiljö nära deltagare och stöd i övergången till gymnasiet.
  • Elevkoordinator i nära samverkan med skolornas Elevhälsoteam och stöd vi möten.
  • Framtidsteamet har ett nära samarbete och samverkan där alla bidrar med olika kompetenser.
  • Projektet har tydliga gemensamma mål och är väl förankrat i ordinarie verksamhet.
 - Nu ser vi fram emot en spännande höst där mycket händer. Vi har fått viktiga erfarenheter och lärdomar om hur man kan stödja och hjälpa ungdomar tillbaka till studier eller ut mot arbetsmarknaden. Främst hoppas vi såklart på att så många ungdomar som möjligt ska hitta en framtidstro, säger Inger Christensen, projektledare för #KlarFramtid.
Personer ur Framtidsteamet står uppradade och ler mot kameran. I bakgrunden finns grönskande äppelträd.

Några av våra medarbetare i Framtidsteamet.

Om Framtidsteamet och #KlarFramtid

Framtidsteamet är en samverkan mellan Bildningsförvaltningen, Socialförvaltningen och Viadidakt. Katrineholm är ett av fem delprojekt i #KlarFramtid och Region Sörmland är projektägare. I Katrineholm kommer 50 deltagare i åldern 15–20 år erbjudas stöd. Projektet medfinansieras av Europeiska socialfonden.

Känner du en ungdom som behöver stöd?

Tipsa om vår e-tjänst för intresseansökan Länk till annan webbplats. eller läs mer om projektet.

Kontakt

Inger Christensen
Projektledare för #KlarFramtid
Mejl: inger.christensen@katrineholm.se
Telefon: 072-548 09 71