/

Publicerad:

Stortorget får nya och förbättrade cykelparkeringar

Snart får Stortorget 40 nya cykelparkeringar. Vi kommer också att byta ut gamla cykelställ till nya med högre standard, fixa tre nya parkeringar för dig med lådcykel samt montera en laddstation för cykelbatterier.

En person cyklar i centrala Katrineholm. Foto: Hanna Maxstad

Det här gör vi

Vi kommer bland annat att byta ut gamla cykelställ till nya som håller en högre standard, bygga fler cykelställ än vad som finns idag, bygga cykelställ för lådcykel (tre stycken) samt genomföra ett pilotprojekt med en laddstation för cykelbatterier och där man får möjlighet att låsa in sitt batteri i ett skåp med kodlås under tiden som det laddar. Arbetet omfattar delar av Stortorget.

– Det här projektet är en viktig del i vårt arbete med hållbart resande. Här förbättrar vi för befintliga cyklister samtidigt som vi uppmuntrar fler katrineholmare att välja cykeln framför bilen till och från centrala Katrineholm, säger Philip Landeman projektledare på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Tidsplan: Arbetet kommer att starta i slutet av september och beräknas vara klart till vintern 2021. Gående och cyklister kommer att ha möjlighet att passera arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt.
Utförare: Katrineholms kommun.
Kontakt:
Philip Landeman, projektledare inom infrastruktur, mark och exploatering på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-577 00 (växel).

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling

Med det här projektet är vi med och bidrar till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling. Tillsammans bidrar vi till att uppnå följande mål:

Mål 3: Hälsa och välbefinnande Länk till annan webbplats.
Mål 11: Hållbara städer och samhällen Länk till annan webbplats.
Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna Länk till annan webbplats.

Globala målen för hållbar utveckling, mål 3, 11 och 13

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0150-570 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13.
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.