/

Publicerad:

Beslut i korthet - bildningsnämden den 21/6 2022

Detta är en sammanfattning över besluten på bildningsnämndens sammanträde den 21 juni 2022. De fullständiga besluten finns i protokollet, som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter sammanträdet.

Under nämdsammanträdet togs bland annat följande upp:

  • Information om grundsärskolan och de förändringar som är på gång där, med bland annat namnbytet: från särskola till anpassad skola
  • Information om arbetsmarknadskunskap utifrån våra syv- och yrkesvägledares perspektiv. Där skolans mål är att varje elev kan granska olika valmöjligheter och ta
    ställning till frågor som rör den egna framtiden. Även att ha inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv och ha kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder. 
  • Beslut om underlag till budget, där bildningsnämnden godkänner bildningsförvaltningens förslag till underlag för övergripande plan med budget 2023 och överlämnar det till kommunstyrelsen. 
  • Det beslutades vad den nya förskolan i Forssjö ska heta. Av de 87 insamlande namnförslagen från alla katrineholmare smalnades det ner till fyra namn: Sjölyckan, Växthuset, Ragnars gärde och Sjöstugan. Nämnden beslutade att förskolan nu ska heta Växthuset - som kan ses som en metafor för ett hus där barnen har möjlighet att utvecklas och växa.