/
/

Anhörigstöd till person med beroende & problem

Vi erbjuder stöd för dig som anhörig till någon med alkohol-, spel- och drogberoende.

Anhörigprogram 13-15 november

Som vuxen anhörig kan du vända dig till oss på Mercurs öppenvård och få stöd. Vi erbjuder stöd till dig som vuxit upp i ett hem med en annan persons missbruk eller på annat sätt drabbats av en annan persons missbruk. Du kan också vända dig till oss om du har en anhörig som har ett spelberoende.

Stödprogrammet bygger på erfarenheter från Al-anon (Alcoholic Anonymous Family groups), KBT (kognitiv beteendeterapi) samt kommunikationsfärdigheter genom CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training). Programmet är kostnadsfritt att delta i för dig som bor i Katrineholms eller Vingåkers kommun.

Tid: 13-15 november. Fredag klockan 17-20, lördag och söndag klockan 9-17.
Plats: Mercurs lokaler på Friggagatan 5,länk till annan webbplats Katrineholm, gamla karossens område.
OBS! Lokalen är inte handikappanpassad.

Frågor om anhörigprogrammet och anmälan:
Jessica Carlson, anhörigterapeut
Mejl: jessica.carlson@katrineholm.se
Telefon: 072-247 45 57

Anhörigprogram - distans

För dig som på något sätt drabbats av en annan persons bruk av alkohol, droger och spel om pengar erbjuder vi ett kostnadsfritt anhörigprogram

Programmet bygger på erfarenheter från Al-Anon (Alcoholic Anonymous Family groups), KBT (kognitiv beteendeterapi) samt kommunikationsfärdigheter genom CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training).

Behandlingen fortgår under tre månader och sker både digitalt samt vid fysiska möten en gång per månad.

Plats:
Webbaserat samt i Mercurs lokaler på Friggagatan 5, Katrineholmlänk till annan webbplats, gamla karossens område. OBS! Lokalen är inte handikappanpassad.

Vill du delta i programmet eller har du frågor?
Hör av dig till Jessica Carlson, anhörigterapeut:

Mejl: jessica.carlson@katrineholm.se
Telefon: 072-247 45 57

Vuxna-barn-programmet - distans

Har du vuxit upp i ett dysfunktionellt hem präglat av en annans persons bruk av alkohol eller droger? Våren 2020 erbjuder vi ett kostnadsfritt vuxen-barn-program, stöd till dig som vuxit upp i miljö med beroende. Programmet bygger på erfarenheter från ACOA (Adult Children of Alcoholics groups), KBT (kognitiv beteende terapi) samt kommunikationsfärdigheter genom CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training) och riktar sig till dig som är över 18 år. 

Behandlingen fortgår under fyra månader och sker både digitalt samt vid fysiska möten en gång/månad.

Plats: Webbaserat samt i Mercurs lokaler på Friggagatan 5, Katrineholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, gamla karossens område.
OBS! Lokalen är inte handikappanpassad.

Vill du delta i programmet eller har du frågor?
Kontakta Jessica Carlson.

Mejl: jessica.carlson@katrineholm.se
Telefon: 072-247 45 57

Vill du veta mer om spelberoende och anhörigstöd?

Riksorganisationen Spelberoendegruppen är en ideell riksorganisation som finns till för att hjälpa spelberoende och anhöriga. Du kan läsa mer om spelberoendegruppen och vilket stöd de erbjuder för anhöriga på deras hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt