/

Socialtjänsten - vad gör de?

SOC betyder socialtjänsten. SOC finns i varje kommun och de jobbar för att alla som bor i kommunen ska ha det bra. Om du inte har det bra, kan du få stöd och hjälp. SOC har ett särskilt viktigt ansvar för att barn och ungdomar ska ha det bra när de växer upp.

På socialtjänsten jobbar socialsekreterare. Deras jobb är att prata med familjer där det finns problem och föreslå olika sorters hjälp. Om en vuxen eller barn i en familj behöver hjälp av soc, är det ganska vanligt att de andra i familjen också behöver det.

Socialsekreterarna måste alltid lyssna på barnen för att det ska bli så bra som möjligt för dem.

Arbetet för barn & unga

Socialtjänsten arbetar för barns bästa och hjälper många familjer. De erbjuder olika typer av hjälp och stöd enligt de lagar som finns i Sverige. För barn och unga är socialtjänstens uppgift först och främst att ge föräldrar den hjälp och det stöd de behöver för att ta hand om sitt eller sina barn.

De allra flesta insatser som socialtjänsten arbetar med, bygger på att personen själv vill ha och söker stöd. Föräldrar eller barn kan själva kontakta socialtjänsten för att få hjälp men det kan också vara en annan person som gör en orosanmälan till socialtjänsten.

Om socialtjänsten bedömer att det behövs startar de en utredning för att ta reda på om barnet och familjen behöver mer hjälp. Socialtjänsten utgår alltid från barnets bästa.

På sidan Barn & unga som far illa finns information om hur du anmäler oro för barn och unga och vad som händer efter en orosanmälan.