/
/

Idrottsstrategiska gruppen

Idrottsstrategiska gruppen (ISG) är en samverkansgrupp bestånde av politiker och tjänstemän från Katrineholsm kommun, representant från Sörmlandsidrotten och representanter från Katrineholms idrottsföreningar.

Uppdragsbeskrivning

Styrdokument för ISG är bland annat kommunplanen, idrottsrörelsens strategi 2025 samt Katrineholms kommuns idrottspolitiska program. Föreningsrepresentanternas uppdrag är att verka som företrädare för alla Katrineholms idrottsföreningar (inte bara sin egen) och har en viktig funktion i att samla information från föreningar kring vilka synpunkter, behov och önskemål som finns inom Katrineholms idrottsrörelse. Samtliga medlemmar i ISG ska se till hela kommunens bästa och skapa bästa möjliga förutsättningar för idrott i Katrineholm.

Val av representanter till ISG

Politiker utses av service- och tekniknämnden. Tjänstepersoner utses av service- och teknikförvaltningen. Sörmlandsidrottens representant utses av Sörmlandsidrottens ledningsgrupp. Föreningsrepresentanterna är:

  • fyra till antalet - två kvinnor och två män
  • utses av Katrineholms bidragsberättigade idrottsföreningar i samband med kommunens årliga föreningskonferens.
  • har ett mandat på ett år men kan väljas om obegränsat antal gånger.
  • adjungerade ledamöter kan ISG själva besluta om genom att adjungera ytterligare personer beroende på vilka frågor som ska diskuteras.


ISG på facebook - Katrineholmsidrotten

Visste du att ISG har en egen facebooksida? Den heter Katrineholmsidrotten - du hittar den genom att klicka här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Medlemmar i idrottsstrategiska gruppen (uppdaterad 2021-03-22):

Anneli Hedberg, ordförande service- och tekniknämnden även ordförande i den idrottsstrategiska gruppen

Helena Gärtner, vice ordförande service- och tekniknämnden

Joha Frondelius, andre vice ordförande service- och tekniknämnden

Tomas Lövgren, Föreningen Idrott för alla

Jonas Nilsson, RF SISU Sörmland

Karin Engvall, Service- och teknikförvaltningen, Katrineholms kommun

Britt Fredriksson, Service- och teknikförvaltningen, Katrineholms kommun

Dennis Carlson Service- och teknikförvaltningen, Katrineholms kommun

Här kan du snart hitta verksamhetsplanen för ISG 2020.

Snart finns våra nyhetsbrev här!

Här hittar du aktuella mötesdatum för ISG:

2020

27 januari
2 mars
15 april
25 maj
18 augusti
28 september
2 november
16 december

2021

16 mars
26 april

Här kommer det snart att publiceras mer information!

Här kommer det snart att finnas mer information i formen frågor och svar kring idrottsstrategiska gruppens arbete.