/

Campus - studera på högskolenivå

I Katrineholm finns Campus Viadidakt – ett lärcentrum med lokaler, teknik och service för dig som studerar eller ska börja studera eftergymnasiala studier. Vi samarbetar med universitet, högskolor och yrkeshögskolor vilket gör att vi kan erbjuda några av deras utbildningar på plats i Katrineholm. 

I Katrineholms kommun är det Viadidakt som har hand om högre studier. Viadidakts campus finns i Kullbergska huset (Bievägen 1B, Katrineholm) och på Åbrogården (Storgatan 55, Vingåker). Som student får du ett passerkort som gör att du har tillgång till Viadidakts lokaler alla dagar i veckan.

Vem är Campus Viadiakt för?

Campus Viadidakt är för dig som

  • studerar enskilt eller i grupp (oavsett distansstudier eller annan studieort) och är skriven i Katrineholms eller Vingåkers kommun
  • är skriven i någon annan kommun men läser en kurs eller ett program som Viadidakt erbjuder i samverkan med högskola, universitet eller yrkeshögskola.

Studerande på annan ort

Du kan utnyttja Campus Viadidakt om din utbildning finns på annan platsbunden ort. Så länge du är skriven i Katrineholm får du fritt använda våra lokaler, teknik och service. Vi kan även hjälpa dig att få tentera på plats i Katrineholm trots att din utbildning är platsbunden vid annan ort.