Publicerad:

Viadidakts ansökningsperioder ersätts av öppen ansökan och löpande kursstarter

Från och med januari 2021 kommer vi att erbjuda öppen ansökan för våra kurser och utbildningar. Vi slopar även de fasta kursstarterna.

Böcker som är staplade på varandra
Foto: Hanna Maxstad

Med öppen ansökan menas att man kan ansöka till kurser året om istället för att förhålla sig till särskilda ansökningsperioder. Startdatum för kurserna kommer också att se annorlunda ut. Istället för fasta startdatum kommer kursstarterna att ske löpande.

- Vi ändrar våra tidigare rutiner för ansökningsperioder och fasta startdatum för att tillmötesgå kommuninvånarnas behov av utbildning, säger Anna-Lena Karlsson som arbetar som rektor på Viadidakts vuxenutbildning.

Undantagen från löpande startdatum är grundläggande platsbundna kurser och eventuellt även vissa yrkesutbildningar som kan behöva ha fasta startdatum. Väntetiden från ansökan till kursstart är minst tre veckor. Ansökan till Viadidakts kurser görs på viadidakt.se/ansok.