Publicerad:

Campus Viadidakt i nytt nätverk med Mälardalens universitet

Tillsammans med andra lärcentrum, Region Sörmland och Mälardalens universitet, ingår Campus Viadidakt i ett nystartat nätverk. Målet är att höja utbildningsnivån i Sörmland och att göra högre studier mer tillgängligt i hela länet.

Det nya nätverket har haft en inledande workshop. I filmen kan du höra deltagarna berätta om utmaningarna med kompetensförsörjning inom näringslivet och om det framtida samarbetet.

Tidigare var det många unga som studerade på universitetet och de gick ofta långa utbildningsprogram. Nu finns ett större behov av att komma till universitetet för att vidareutbilda sig även senare i livet. Fler kommer att vilja studera kortare utbildningar med olika studietakt och mer flexibelt lärande.

Malin Hellmér, samordnare på Viadidakt, är med i nätverket. Hon känner att det finns ett engagemang från Mälardalens universitet om att driva de här frågorna. Det finns det även från Viadiakt.

Vi vill både fånga dem som redan läser, på distansutbildningar framför allt – att kunna erbjuda det stöd som de kan få hos oss på lärcentrum. De kan sitta i studiegrupper och träffa andra som studerar på distans för den sociala biten. Sedan har vi även personal på plats som kan hjälpa dem med stödfunktioner. Vi vill såklart också hitta de nya studenterna. De som kanske inte skulle börja studera om de inte får tillgång till utbildning lokalt, säger Malin Hellmér.