Publicerad:

Snittar, tal och bubbel när Stödcentrum äntligen invigdes

Tre stödverksamheter inom Vuxnas lärande har gått samman och bildat nya Stödcentrum. Syftet är att använda resurserna på ett bättre sätt, att öka tillgängligheten och möta elevernas behov.

Efter lättnader i restriktionerna var det äntligen dags att bjuda in press och personal till en invigningsfest. Viadidakts nya stödcentrum för vuxenutbildningen i Katrineholm och Vingåker invigdes på onsdagseftermiddagen. Rektor Anna-Lena Karlsson inledde med ett tal där hon uttryckte glädje och stolthet över Stödcentrum och arbetssättet.

– Vuxenutbildningen ska sträva efter flexibla lösningar när det gäller organisation, arbetssätt och arbetsformer, med utgångspunkt i elevens behov och förutsättningar, sa hon.

I trappan till översta våningen i Röda huset, där Stödcentrum har den största delen av sin verksamhet, var fylld med personal. Bo Sundahl arbetar på Stödcentrum och fick företräda arbetsgruppen:

Någon kanske undrar varför man behöver ha stödundervisning som vuxen? För oss som arbetar med det här, alla ni som står här, är det självklart.

Bo Sundahl berättade vidare att hjälper elever att bli anställningsbara, att skaffa en social tillhörighet och en ökad självkänsla – utifrån varje individs förutsättningar.

Ordförande i viadidaktnämnden Gunilla Magnusson (S) greppade saxen och fick äran att klippa det blågula bandet, stöttad av vice ordförande Monica Granström (S).

– Vi tycker att det här är jättekul. Viadidakt har en väldigt stor betydelse, både i Katrineholm och Vingåker, för att skapa förutsättningar så att man kan komma vidare i livet, sa Gunilla Magnusson (S). 

Målet med förändringen

Stödcentrum kommer att vara en väg in för eleverna, till skillnad från tidigare, när de fick söka sig till olika stödverksamheter beroende på vad de behövde hjälp med. Målet är att eleverna ska få ett bra stöd som är anpassat till deras behov.

En sammanhållen stödverksamhet gör det också möjligt att använda personal, lokaler, tid och kunskap på ett bättre sätt, med större möjligheter till utveckling och samarbete.

Några av fördelarna med nya Stödcentrum

Elever får lättare att läsa och kombinera olika kurser med det nya arbetssättet. Det blir också lättare att få fler pedagogiska samtal när man sitter i när man sitter i närheten av varandra, vilket gynnar eleverna. Stödcentrum underlättar också att samordna till exempel lästräning.

Exempel på vad Stödcentrum kan hjälpa eleverna med

 • Kartläggning av lärstil och studieteknik
 • Stöd i att upprätthålla motivation
 • Stöd med att övervinna hinder kopplat till tidigare studieerfarenheter
 • Tillgång till handledning i en öppen studiemiljö
 • Hjälp med att planera och strukturera sina studier
 • Hjälp att förstå texter
 • Att få ett ämnesområde förklarat på ett annat sätt
 • Stöd och hjälp till elever som kombinerar studier inom flera olika skolformer
 • Extra tydliga instruktioner
 • Stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka en funktionsnedsättnings konsekvenser
 • Tillgång till specialpedagogiska in

Kontakt

Anna-Lena Karlsson

Rektor Vuxnas lärande
Telefon: 0150-574 92
Mejl: anna-lena.karlsson@viadidakt.se

Gunilla Magnusson (S)

Ordförande Viadidaktnämnden
Telefon: 070-625 03 20
Mejl: gunilla.magnusson@katrineholm.se