Publicerad:

Stort intresse för kommunala sommarjobb

Viadidakt administrerar feriejobb och sommarjobb för ungdomar i Katrineholm och Vingåker. Nu har ansökningstiden gått ut och intresset var stort.

Feriejobb

Inför sommaren 2022 har 356 ungdomar födda 2005 sökt och fått tre veckors feriearbete. 282 av dem bor i Katrineholms kommun och 74 i Vingåkers kommun.

En del av dem kommer att arbeta som ledare för yngre barn på Summercamp medan andra kommer att arbeta i andra kommunala verksamheter, som till exempel på Kulturskolan, med trädgårdsarbete och på Djulö 4H.

Sommarjobb för ungdomar

De feriejobbsplatser som "blev över" används till satsningen Sommarjobb för ungdomar, med stöd av Region Sörmland. Ungdomar födda 2003 eller 2004 i Katrineholms och Vingåkers kommuner kunde söka dessa platser.

64 ungdomar födda 2003 och 123 ungdomar födda 2004 har sökt sommarjobb för unga i Katrineholm. De totalt 68 platserna har delas ut genom lottning eftersom det var fler sökanden än platser.

I Vingåker har de 35 ungdomar som har sökt i tid fått ett erbjudande och 30 av dem har tackat ja till att arbeta.

Sommarjobben är inom äldreomsorg, Lyckliga gatorna, som extra stöd i SFI-klasser på Komvux, Gröna Jobb, Kulturhuset Ängelns konsthall och som Kulturambassadör på biblioteket.