Publicerad:

Viadidakt förstärker med fler jämställdhetsinspiratörer

Komvux har fått två nya jämställdhetsinspiratörer. Tillsammans med chefer och övriga inspiratörer ska de bidra till ökad jämställdhet för personal och elever.

Vi träffar Tobias Serenitate, som är nyanställd som handläggare på Komvux sedan augusti. Han blev intresserad av uppdraget när han såg att Komvux sökte jämställdhetsinspiratörer och nappade på att ingå i gruppen tillsammans med kollegorna Helena Andersson på Komvux, Charlotte Tärnblom på Ungdomstorget och Netta Strandtoft från staben. Tobias har arbetat med jämställdhetsfrågor på sin tidigare arbetsplats och brinner för uppdraget som inspiratör.

– Vi arbetar strategiskt med att uppmärksamma frågan på vår arbetsplats. Det kan till exempel vara att öka kunskapen genom presentationer på APT:n, att fånga upp frågor från medarbetarna och ta med till ledningsgruppen eller att lämna synpunkter inför redovisningarn av förvaltningens jämställdhetsarbete, säger han.

Ytterst ansvarig för jämställdhetsarbetet är ledningen och de arbetar efter Katrineholms kommuns handlingsplan för jämställdhet. Arbetet inkluderar även medborgarna, i Komvux fall eleverna.

– Vår uppgift är inte att bestämma. Vi kan komma med idéer och förslag, säger Tobias Serenitate.

Han ger några exempel på hur inspiratörerna kan arbeta för ökad jämställdhet, ett arbete som pågår kontinuerligt.

– Vi kan till exempel titta på våra platsannonser och se om de är bra ur ett jämställdhetsperspektiv. Vi tittar också på mångfald i läromedel, hur man jobbar för att motverka och medvetandegöra normen. I nästa vecka inleder vi en kartläggning där vi ska träffa lärare och se hur de arbetar med jämställdhet. 

Frågor som väcks är: ”Hur kan vi få fler kvinnor att söka in till vissa program?” Ett sätt är att göra som Sfi gjorde nyligen – att bjuda in kvinnor som arbetar i mansdominerande yrken som inspiration. Tobias lyfter också Viadidakts likabehandlingsplan som ett viktigt verktyg för att främja allas lika rättigheter.

En glad person står framför entren till ett ljust putsat hus.