Vetenskapliga artiklar

Vad är en vetenskaplig artikel?

På Karolinska institutets webbplats kan du få svar på vad en vetenskaplig artikel är.

 

Boka en bibliotekarie

Har du kört fast i din informationssökning eller vill du lära dig mer?

Boka tid med en bibliotekarie.

Källkritik

På Skolverkets webbplats kan du få tips och råd om källkritik.

Du kan också läsa Göran Leths och Torsten Thuréns rapport Källkritik för internet.

 

Öppna distansutbildningar

Öppna digitala lärresurser är kurser och utbildningar som du kan följa via webben från olika lärosäten i många länder.

På Viadidakts webbplats kan du läsa mer om OER-kurser (Open Educational Resources - Öppna digitala lärresurser).