Filialer Filialer

På bibliotekets filialer kan du låna och lämna tillbaka böcker och annan media.


Filialerna hittar du i:


Björkvik

Julita

Sköldinge

 

Sök i bibliotekets katalog
www.katrineholm.se

 

Bokhylla

Postadress: Katrineholms kommun, kulturförvaltningen, biblioteket, 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-576 30   |  E-post: biblioteket@katrineholm.se