Skolbiblioteken Skolbiblioteken

Böcker på radI Katrineholms kommun har alla kommunala grundskolor ett skolbibliotek inom sitt skolområde. I skolbiblioteken jobbar bibliotekarier och skolbibliotekspedagoger.

Varje skola är med och påverkar verksamheten som till exempel kan innehålla temaläsning, källkritik och bokcirklar.

Skolbibliotekens mål är bland annat att öka elevernas måluppfyllelse, bidra till det livslånga lärandet och ge eleverna ökad livskvalité.

Bie skola

Bibliotekarie: Marie Gustafsson
marie.gustafsson@katrineholm.se

Bie skola

 

Björkviks skola

Bibliotekarie: Bengt Hurtig
0155-753 08
bengt.hurtig@katrineholm.se

Björkviks skola

 

Duveholmsgymnasiet

Bibliotekarie: Anna-Karin Sjökvist
0150-574 62
anna-karin.sjokvist@katrineholm.se

Bibliotekarie: Bengt Hurtig
0150-574 62
bengt.hurtig@katrineholm.se

Duveholmsgymnasiet

 

Duveholms gymnasiesärskola

Bibliotekarie: Anna-Karin Sjökvist
0150-574 62
anna-karin.sjokvist@katrineholm.se

Duveholms gymnasiesärskola

 

Forssjö skola

Bibliotekarie: Veronica Wilsson
veronica.wilsson@katrineholm.se

Forssjö skola

 

Julita skola

Bibliotekarie: Marie Gustafsson
0150-916 23
marie.gustafsson@katrineholm.se

Julita skola

 

Katrineholms Tekniska College

Bibliotekarie: Anna-Karin Sjökvist
0150-574 62
anna-karin.sjokvist@katrineholm.se

Katrineholms Tekniska College

 

Lindengymnasiet

Bibliotekarie: Lisa Harlin
0150-576 21
lisa.harlin@katrineholm.se

Lindengymnasiet

 

Nyhemsskolan

Bibliotekarie: Janette Wigh
0150-573 36
janette.wigh@katrineholm.se

Nyhemsskolan

 

Nävertorp grundsärskola

Bibliotekarie: Cecilia Larsson
cecilia.larsson@katrineholm.se

Nävertorp grundsärskola

 

Sandbäcksskolan

Bibliotekarie: Annika Larsson
0150-573 63
annika.larsson2@katrineholm.se

Sandbäcksskolan

 

Skogsborgsskolan

Bibliotekarie: Erik Sjöberg
070-5701477
erik.sjoberg@katrineholm.se

Skogsborgsskolan

 

Sköldinge skola

Bibliotekarie: Karin Zetterberg
karin.zetterberg@katrineholm.se

Sköldinge skola

 

Strångsjö skola

Bibliotekarie: Sara Andersson
sara.andersson3@katrineholm.se

Strångsjö skola

 

Södra skolan

Bibliotekarie: Karolina Rochling
070-570 06 82
karolina.rochling@katrineholm.se

Södra skolan

 

Tallåsskolan

Bibliotekarie: Björn Hellberg
070-5700943
bjorn.hellberg@katrineholm.se

Tallåsskolan

 

Valla skola

Bibliotekarie: Sara Andersson
0150-48 88 00
sara.andersson3@katrineholm.se

Valla skola

 

Västra skolan

Bibliotekarie: Linda Göth
0150-576 28
linda.goth@katrineholm.se

Västra skolan

 

Östra skolan

Bibliotekarie: Veronica Wilsson
0150-573 83
veronica.wilsson@katrineholm.se

Östra skolan

Sök i bibliotekets katalog
www.katrineholm.se

 

Bokhylla

Postadress: Katrineholms kommun, kulturförvaltningen, biblioteket, 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-576 30   |  E-post: biblioteket@katrineholm.se