Datorhandledning Datorhandledning

Känner du någon som vill lära sig mer om datorer och internet? Eller vill du bli mer digitalt delaktig?

Välkommen till våra datorhandledningar i Kulturhuset Ängeln.

Vi har drop-in och handledningarna är gratis. Ta gärna med din egen dator, surfplatta eller telefon. Annars kan du låna av oss.

Drop-in måndagar klockan 1517
(22 januari–16 april).

 

Se en film från en av våra Digitala veckor (Get Online Week 2015):

Bibliotekets katalog

Logotyp internetkunskap

Lär dig mer om internet på webbplatsen Internetkunskap.

www.katrineholm.se

 

Bokhylla

Postadress: Katrineholms kommun, kulturförvaltningen, biblioteket, 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-576 30   |  E-post: biblioteket@katrineholm.se