Att studera på Campus

I Katrineholm och Vingåker finns Campus Viadidakt – ett lärcentrum med lokaler, teknik och service för dig som studerar eller ska börja studera eftergymnasiala studier. Vi samarbetar med universitet, högskolor och yrkeshögskolor (YH) vilket gör att vi kan erbjuda några av deras utbildningar på plats hos oss. 

Vem är Campus Viadidakt för?

Campus Viadidakt är för dig som

 • studerar enskilt eller i grupp (oavsett distansstudier eller annan studieort) och är skriven i Katrineholms eller Vingåkers kommun
 • är skriven i någon annan kommun men läser en kurs eller ett program som Viadidakt erbjuder i samverkan med högskola, universitet eller YH.

Studerande på annan ort

Du kan utnyttja Campus Viadidakt om din utbildning finns på en annan platsbunden ort än Katrineholm och Vingåker. Så länge du är skriven i Katrineholm eller Vingåker får du fritt använda våra lokaler, teknik och service. Vi kan även hjälpa dig att få tentera på plats hos oss trots att din utbildning är platsbunden någon annanstans.

Tre elever i ett klassrum.

Karl-Anders, Hannes och Martin studerar till solenergiprojektör på Campus Viadidakt. Den tvååriga utbildningen ges av KYH yrkeshögskola och de tar examen till sommaren 2024. De har alla lektioner via videolänk och det fungerar bra. Klasskamraterna bor i Katrineholm och Läppe och ses ofta på Campus och pluggar tillsammans. De är hoppfulla inför framtiden och tror att efterfrågan på solceller och deras kunskap kommer att öka på sikt. Foto: Stina Järperud

Att vara student på Campus Viadidakt

De som studerar hos oss träffas ibland i studiegrupper eller studerar enskilt. Några kommer hit ofta och andra väljer campus som ett komplement när de inte kan sitta hemma. Vissa grupper har föreläsningar hos oss och får då sin undervisning via telebild. Många studenter nyttjar möjligheten att skriva tenta här och slipper lägga energi på att resa under tentamensdagen. Studenter som vill sitta enskilt kan boka ett av våra grupprum.

Teknik och service

På campus finns personal som gärna hjälper dig om du har frågor eller behöver teknisk support.

I både Katrineholm och Vingåker erbjuder vi

 • lokaler för enskilda studier eller i grupp
 • datorer, skrivare, Officepaketet med exempelvis Word, PowePoint, Excel, utrustning för webbkonferens
 • studie- och yrkesvägledare
 • pentry och mötesplats
 • tentamensmöjligheter för studenter bosatta i Katrienholm eller Vingåker, samt de som studerar på våra utbildningar (det är alltid ditt lärosäte som godkänner tentamensort).

Hjälp och stöd i dina studier

Viadidakt har ett speciellt stödteam som heter Stödcentrum för dig som studerar på distans. Hos oss får du personlig hjälp för att nå dina studiemål. Du kan träffa oss digitalt eller fysiskt.

E-tjänster

Tentera på Campus Viadidakt

Du som är student kan skriva tentamen hos oss i Katrineholm (Bievägen 1B).

Tentera på Campus Viadidakt

Ansök om passerkort

Vårt campus finns i Kullbergska huset (Bievägen 1B, Katrineholm) och på Åbrogården (Storgatan 55, Vingåker). Som student kan du ansöka passerkort som gör att du har tillgång till våra lokaler alla dagar i veckan. Du kan även använda e-tjänsten för att förlänga ditt nuvarande passerkort.

Ansök om passerkort Länk till annan webbplats.

Läs om tillgängligheten på våra campus

Video: Träffa tidigare elever på Campus

Video: Rundtur på Campus Viadidakt

Innehåll i videon:
00:00-02:26: Campus Viadidakt i Katrineholm
02:27-04:17: Campus Viadidakt i Vingåker

Studieform och studietakt på högskolenivå

Varje utbildning har en bestämd studieform. Du kan studera platsbundet eller på distans. När du studerar på distans kan vissa tillfällen innebära obligatoriska träffar för undervisning och/eller examination/prov, som är bestämda till viss tid och lokal. Största delen av utbildningen genomförs som självstudier och/eller nätbaserat. Du som studerar högre studier kan använda vår videokonferensutrustning och delta på föreläsningar, seminarium, gruppdiskussioner med mera.

En nätbaserad utbildning innehåller inga obligatoriska träffar. All undervisning och kommunikation sker genom en lärplattform. Om du studerar högre studier på en nätbaserad utbildning får du använda våra lokaler och utrustning för att studera på egen hand.

Studietakt för högskola och universitet

 • Heltid, 100 procent (helfart)
 • Deltid, 75 procent (trekvartsfart)
 • Deltid, 50 procent (halvfart)
 • Deltid, 25 procent (kvartsfart)

Högskolepoäng

Högskolestudier räknas i högskolepoäng (hp). En termins studier på heltid är 30 hp. Du får max läsa 45 hp per termin. Du kan välja att läsa flera olika utbildningar samtidigt under en termin så länge de inte överskrider 45 hp.